Transport och rörlighet

Fortkörning

Fortkörning ökar olycksrisken och är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen. Hög fart ligger bakom cirka 30 procent av alla dödsolyckor.

Hastighetsmätare som visar 200 km/h Mellan 40 och 50 procent av alla förare kör fortare än den rekommenderade hastigheten, och 10–20 procent kör mer än 10 km/h för fort. Hög fart ökar inte bara själva olycksrisken – risken att bli svårt skadad eller dö ökar också.

Rätt hastighet

Det finns ingen enskild lösning på problemet med fortkörning. Vad som behövs är en kombination av bättre vägar, hastighetsgränser och förarutbildning. Hastighetsgränserna måste skyltas tydligt och ska vara anpassade till typen av väg. Gupp och farthinder kan också göra att man saktar ner.

Användning av hastighetsbegränsare och intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA) i nyttofordon – utvärdering

En oberoende studie har utvärderat direktivet om hastighetsbegränsare i i tunga nyttofordon, som bussar och lastbilar (direktiv 92/6/EEG, ändrat genom direktiv 2002/85/EG). Man tittade bland annat på trafiksäkerhet, miljöaspekter (bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp) och ekonomiska effekter. Dessutom undersöktes om direktivet bör ändras så att hastighetsbegränsare och intelligent hastighetsanpassning (ISA) blir obligatoriska även för lätta nyttofordon, t.ex. minibussar och mindre lastbilar.

Kontroller

Polisens hastighetskontroller och fartkameror kan i viss mån avskräcka från fortkörning. I framtiden kan det bli möjligt att övervaka hastigheten kontinuerligt med hjälp av ny teknik som elektronisk fordonsidentifiering, farthållare och svarta lådor.

Projekt

Vera3-projektet har testat ett system som gör det möjligt för EU-länderna att utbyta information om trafikförseelser. Det skulle göra det lättare att straffa fortkörare och andra trafiksyndare från ett annat EU-land.