Mobilnost in promet

Hitrost

Neprilagojena hitrost je ena največjih groženj za varnost udeležencev v prometu. Zaradi nje se zgodi približno 30 % prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Avtomobilski števec kaže 200 km na uro40–50 % voznikov vozi hitreje od predpisane omejitve, 10–20 % jih prekorači dovoljeno hitrost za več kot deset kilometrov na uro. Prehitra vožnja poveča nevarnost nesreče, poveča tudi verjetnost hudih poškodb in smrti.

Preprečevanje prehitre vožnje

Ni preproste rešitve, ki bi preprečila prehitro vožnjo. Potrebna je kombinacija več ukrepov, denimo boljše ceste, hitrostne omejitve in vzgoja voznikov. Omejitve hitrosti morajo biti jasno vidne in ustrezati funkciji in obliki ceste ter vozilom, ki jo uporabljajo. Učinkovit ukrep so tudi grbine in cestne zožitve.

Ocena uporabe naprav za omejevanje hitrosti in pametnih sistemov za prilagajanje hitrosti v gospodarskih vozilih

Evropska komisija je naročila študijo za pripravo neodvisne in nepristranske ocene izboljšanja varnosti v cestnem prometu ter okoljskih (poraba goriva in emisije CO2) in gospodarskih učinkov izvajanja direktive 92/6/EGS („direktiva o omejevanju hitrosti“, spremenjena z direktivo 2002/85/ES) za težka gospodarska vozila, denimo avtobuse in tovornjake. Študija vsebuje tudi presojo morebitne razširitve določb direktive o uporabi naprav za omejevanje hitrosti in pametnih sistemov za prilagajanje hitrosti tudi na lahka gospodarska vozila, denimo minibuse in manjša dostavna vozila.

Kazni

Prevelike hitrosti se da omejiti tudi s policijskimi kontrolami ter uporabo merilnikov hitrosti in cestnih kamer. Nove naprave in tehnologije, denimo elektronska identifikacija vozila, samodejni merilniki hitrosti in črne skrinjice bodo policistom in redarjem omogočile, da bodo lahko kazen za prekoračitev hitrosti izrekli povsod in ob vsakem času.

Projekti

Pri projektu VERA3 so preskusili sistem, po katerem bodo države EU lahko izmenjale informacije o prometnih prekrških. Tako bo mogoče v posamezni državi kaznovati tudi storilce iz druge države EU.