Mobilita a doprava

Prekračovanie povolenej rýchlosti

Prekračovanie povolenej rýchlosti je jeden z najväčších postrachov bezpečnosti na cestách, pretože prudko zvyšuje riziko dopravnej nehody. Zohráva fatálnu úlohu v približne 30 % smrteľných nehôd.

Rýchlomer auta s ručičkou na hodnote 200 km/h Približne 40 až 50 % vodičov nerešpektuje maximálnu povolenú rýchlosť a 10 až 20 % z nich ju prekračuje o viac ako 10 km/h. Rýchlosť nielen zvyšuje pravdepodobnosť nehody, ale aj pravdepodobnosť vážnejších zranení či riziko úmrtia následkom zrážky.

Kontrola rýchlosti

Na problém nerešpektovania rýchlostných obmedzení neexistuje samostatné riešenie. Vyžaduje sa kombinácia lepšej konštrukcie ciest, rýchlostných obmedzení a vzdelávania vodičov. Informácie o obmedzení rýchlosti musia byť viditeľné a zodpovedať úlohe a kvalite dopravnej komunikácie či typu vozidiel, ktoré ju využívajú. Opatrenia ako spomaľovače a zúženia takisto pomáhajú znižovať rýchlosť.

Hodnotenie uplatňovania zariadení obmedzujúcich rýchlosť a systémov na inteligentné prispôsobenie rýchlosti (ISA) v úžitkových vozidlách

Komisia si objednala vypracovanie štúdie s cieľom získať nezávislé a nestranné hodnotenie bezpečnosti cestnej premávky, a takisto environmentálnych (spotreba paliva a emisie CO2) a hospodárskych účinkov uplatňovania smernice 92/6/EHS („smernica o obmedzení rýchlosti“, zmenená smernicou 2002/85/ES) na ťažké úžitkové vozidlá, ako sú autobusy a nákladné vozidlá. Súčasťou štúdie bolo aj posúdenie toho, či je potrebná zmena smernice s cieľom zahrnúť uplatňovanie zariadení obmedzujúcich rýchlosť a systémov na inteligentné prispôsobenie rýchlosti (ISA) v ľahkých úžitkových vozidlách, ako sú minibusy a ľahké úžitkové vozidlá.

Presadzovanie predpisov

Cestné kontroly a rýchlostné radary pôsobia preventívne proti prekračovaniu rýchlosti. V budúcnosti bude možné nedodržiavanie rýchlosti postihovať kdekoľvek a kedykoľvek využitím nových technológií, ako sú elektronická identifikácia vozidla, inteligentný asistenčný systém rýchlosti a čierne skrinky.

Projekty

Projekt VERA3 testoval systém, ktorý by členským štátom EÚ umožnil výmenu informácií o porušeniach dopravných predpisov. Uľahčila by sa tým možnosť domovského štátu postihovať prekročenie rýchlosti a ostatné dopravné priestupky spáchané vlastnými občanmi na území iného štátu.