Mobilność i transport

Przekraczanie prędkości

Przekraczanie prędkości, jeden z największych problemów bezpieczeństwa drogowego, jest głównym powodem około 30% śmiertelnych wypadków drogowych. Problem ten zwiększa także znacznie ryzyko spowodowania wypadku.

Speeding on the autobahn Około 40 do 50% kierowców jeździ z prędkością wyższą od zalecanego ograniczenia, a od 10 do 20% przekracza to ograniczenie o przeszło 10 km/h. Przekraczanie prędkości nie tylko zwiększa ryzyko kolizji, lecz także podwyższa prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci podczas wypadku.

Kontrolowanie prędkości

Brak jest konkretnego rozwiązania problemu przekraczania prędkości. Zachodzi tu potrzeba powiązania takich aspektów, jak lepsza konstrukcja dróg, ograniczenia prędkości i edukacja kierowców. Ograniczenia prędkości muszą być ustawione w sposób zrozumiały i odzwierciedlać funkcję drogi, występującego ruchu drogowego oraz konstrukcji jezdni. Elementy takie jak garby spowalniające i zwężenia mogą skutecznie pomagać w kontrolowaniu prędkości.

Ocena stosowania urządzeń ograniczenia prędkości i inteligentnych systemów dostosowania prędkości (ISA) w pojazdach użytkowych

Komisja zleciła badanie , którego celem było niezależne i bezstronne określenie zmian w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach, ochrony środowiska (zużycie paliwa, poziom emisji dwutlenku węgla) i gospodarki wynikających z wprowadzenia w życie dyrektywy 92/6/EWG („dyrektywa dotycząca ograniczenia prędkości”, zmieniona dyrektywą 2002/85/WE) w segmencie ciężkich pojazdów użytkowych, takich jak autobusy i samochody ciężarowe. W badaniu oceniono również, czy przepisy dyrektywy należy rozszerzyć o stosowanie urządzeń ograniczenia prędkości i inteligentnych systemów dostosowania prędkości (ISA) w lekkich pojazdach użytkowych, takich jak minibusy i furgonetki.

Egzekwowanie prawa

Egzekwowanie przepisów jest ważnym środkiem odstraszającym dla umyślnych sprawców wykroczeń. Tradycyjne środki obejmują drogowe kontrole prędkości dokonywane przez policję, a także kontrolę przy pomocy kamer sprawdzających prędkość. Nowe techniki, takie jak elektroniczna identyfikacja pojazdu, inteligentna kontrola prędkości oraz „czarne skrzynki” umożliwią w przyszłości egzekwowanie ograniczeń prędkości w każdym miejscu i w dowolnym czasie.

Projekty

W ramach projektu VERA3 przetestowano system umożliwiający krajom UE wymianę informacji na temat wykroczeń w ruchu drogowym. Ułatwi to nałożenie kary przez władze w danym państwie za przekroczenie prędkości i inne wykroczenia w ruchu drogowym dokonane przez obywateli innego państwa.