Mobiliteit en vervoer

Te snel rijden

Te snel rijden is een van de grootste risicofactoren in het verkeer. Ongeveer 30% van de dodelijke verkeersongevallen wordt erdoor veroorzaakt.

Snelheidsmeter in auto wijst 200 kilometer per uur aan 40 tot 50% van de autobestuurders rijdt sneller dan toegelaten en 10 tot 20% gaat meer dan 10 km/u te snel. Als je te hard rijdt, heb je niet alleen meer kans op een ongeval, maar bij een ongeval ook meer kans op ernstige letsels of de dood.

Snelheidsbeheer

Als er te snel wordt gereden, moet dat op verschillende manieren worden aangepakt: beter aangelegde wegen, snelheidsbeperkingen en voorlichting. Snelheidsbeperkingen moeten duidelijk worden aangegeven en aangepast zijn aan de functie, het ontwerp en het gebruik van de weg. Ook verkeersdrempels, wegversmallingen e.d. kunnen de snelheid omlaag brengen.

Evaluatie van de toepassing van snelheidsbegrenzers en intelligente snelheidsaanpassingsystemen voor bedrijfsvoertuigen

Er is een onafhankelijke en objectieve studie uitgevoerd naar de effecten van Richtlijn 92/6/EEG (''Richtlijn Snelheidsvermindering'' voor zware bedrijfsvoertuigen zoals bussen en vrachtwagens, gewijzigd door Richtlijn 2002/85/EG), op de verkeersveiligheid, het milieu (brandstofverbruik en CO2-uitstoot) en de economie. In de studie werd ook onderzocht of het gebruik van snelheidsbegrenzers en systemen voor intelligente snelheidsaanpassing voor lichte bedrijfsvoertuigen zoals minibussen en kleinere bestelwagens eveneens in de richtlijn moet worden opgenomen.

Handhaving

Wegcontroles en flitspalen kunnen hardrijders enigszins afschrikken. Maar in de toekomst kunnen snelheidsbeperkingen misschien altijd en overal worden gehandhaafd met behulp van nieuwe technologie, zoals elektronische voertuigidentificatie, intelligente snelheidsaanpassing en zwarte dozen.

Projecten

Het project VERA3 bestond uit een test voor een systeem waarmee de EU-landen informatie over verkeersovertredingen kunnen uitwisselen. Daardoor zou het gemakkelijker worden om snelheids- en andere overtredingen van buitenlanders te vervolgen.