Mobilumas ir transportas

Saugaus greičio viršijimas

Saugaus greičio viršijimas – viena iš didžiausių saugaus eismo problemų, dėl kurios labai padidėja avarijų rizika. Viršijus saugų greitį įvyksta apie 30 % mirtinų eismo nelaimių.

Automobilio spidometras, rodantis 200 km/h greitį Apie 40–50 % vairuotojų važiuoja greičiau nei rekomenduojama, o 10–20 % viršija leistiną greitį daugiau kaip 10 km/h. Viršijus saugų greitį ne tik padidėja avarijos pavojus, bet ir sunkių sužalojimų ar net žūties tikimybė eismo nelaimės atveju.

Greičio kontrolė

Vieno saugaus greičio viršijimo problemos sprendimo nėra. Reikia įvairių priemonių: geresnių kelių, riboti greitį ir auklėti vairuotojus. Greičio apribojimai turi būti aiškiai nurodyti ir atitikti kelio funkciją, pobūdį ir juo važiuojančių transporto priemonių rūšį. Greitį sumažinti gali padėti ir greičio ribojimo kalneliai bei kelio susiaurinimai.

Greičio ribotuvų ir pažangiųjų greičio reguliavimo (ISA) sistemų taikymo komercinėse transporto priemonėse vertinimas

Siekiant pateikti nepriklausomą ir objektyvų Direktyvos 92/6/EEB (vadinamosios Greičio ribojimo direktyvos, iš dalies pakeistos Direktyva 2002/85/EB) taikymo sunkiasvorėms komercinėms transporto priemonėms, tokioms kaip autobusai ir sunkvežimiai, poveikio kelių eismo saugai ir aplinkai (degalų sunaudojimas ir CO2 išmetimas) bei ekonominio poveikio vertinimą, buvo užsakytas tyrimas . Tyrimu taip pat įvertinta, ar direktyva turėtų būti iš dalies pakeista į ją įtraukiant greičio ribotuvų ir pažangiųjų greičio reguliavimo (ISA) sistemų taikymą lengvosiose komercinėse transporto priemonėse, pavyzdžiui, mikroautobusuose ir mažesniuose furgonuose.

Taisyklių laikymosi kontrolė

Kelių patrulių greičio kontrolės reidai ir greičio matuokliai padeda drausminti vairuotojus. Ateityje greičio apribojimų laikymąsi visur ir visada gali būti įmanoma užtikrinti naujomis technologijomis, pvz., elektroniniu transporto priemonės atpažinimu, pažangia greičio kontrole, juodosiomis dėžėmis.

Projektai

Projektu VERA3 išbandyta sistema, kuri suteiktų ES šalims galimybę keistis informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidimus. Dėl to vienai šaliai būtų lengviau nubausti leistiną greitį viršijusius ar kitokį kelių eismo taisyklių pažeidimą padariusius kitos šalies piliečius.