Liikenne ja liikkuminen

Ylinopeus

Ylinopeus on yksi suurimmista liikenneturvallisuusongelmista, ja se lisää huomattavasti onnettomuusriskiä. Ylinopeus on merkittävin osatekijä noin 30 prosentissa kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista.

Auton nopeusmittari näyttää 200 km/h Noin 40–50 prosenttia kuljettajista ajaa kovempaa kuin nopeusrajoitus sallii ja 10–20 prosenttia ylittää nopeusrajoituksen yli kymmenellä kilometrillä tunnissa. Ylinopeus ei lisää vain kolarin todennäköisyyttä, vaan myös kolarista aiheutuvien vakavien vammojen tai kuoleman riskiä.

Nopeuden hallinta

Ylinopeusongelmaan ei ole yhtä ratkaisua. Tarvitaan nopeusrajoitusten, kuljettajille annettavan valistuksen ja paremman maanteiden suunnittelun yhdistelmää. Nopeusrajoitukset on merkittävä selkeästi ja asetettava sen mukaan, mihin tarkoitukseen tie on suunniteltu ja millaisia ajoneuvoja tiellä liikkuu. Töyssyt ja kavennukset voivat myös hidastaa nopeuksia.

Arviointi nopeudenrajoittimien ja älykkäiden nopeudensäätöjärjestelmien käytöstä hyötyajoneuvoissa

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida puolueettomasti, mitä vaikutuksia direktiivin 92/6/ETY (nk. nopeudenrajoitindirektiivi, muutettu direktiivillä 2002/85/EY) soveltamisella raskaisiin hyötyajoneuvoihin, kuten linja-autoihin ja kuorma-autoihin, olisi liikenneturvallisuuden, ympäristön (polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt) ja talouden kannalta. Tutkimuksessa arvioitiin myös, pitäisikö direktiiviä muuttaa siten, että siihen sisällytetään myös nopeudenrajoittimien ja älykkäiden nopeudensäätöjärjestelmien (ISA) käyttö kevyissä hyötyajoneuvoissa, kuten minibusseissa ja pakettiautoissa.

Valvonta

Ratsiat ja nopeusvalvontakamerat vähentävät ylinopeuksia jonkin verran. Jatkossa voi olla mahdollista valvoa nopeusrajoituksia kaikkialla ja koko ajan käyttämällä uutta tekniikkaa, kuten ajoneuvojen sähköistä tunnistamista, älykästä nopeusopastusta sekä mustia laatikoita.

Hankkeita

VERA3-hankkeessa kokeiltiin järjestelmää, joka tekisi mahdolliseksi EU-maiden välisen liikennerikkomuksia koskevan tietojenvaihdon. Tämä helpottaisi rankaisemista silloin, kun ylinopeuteen tai muuhun liikenneturvallisuutta vaarantavaan rikkomukseen syyllistynyt henkilö asuu toisessa maassa.