Mobilitet og Transport

Speeding

One of the biggest problems in road safety, speeding greatly increases the risk of accident. It is a key factor in around 30% of fatal road accidents.

Car speedometer reading 200 kilometres per hour Some 40-50% of drivers drive faster than the recommended speed limit and 10-20% exceed the limit by more than 10 kph. Not only does speeding make you more likely to crash, it also increases the likelihood of severe injuries or death from an accident.

Speed management

There is no single solution to the problem of speeding. What is needed is a combination of better road design, speed limits and driver education. Speed limits must be clearly posted and reflect a road’s function, design and the type of vehicles using it. Features like humps and narrowings can also help lower speeds.

Evaluering af anvendelsen af hastighedsbegrænsende anordninger og intelligent hastighedstilpasning (ISA) på erhvervskøretøjer.

Der blev iværksat en undersøgelse , der skulle give en uafhængig og objektiv vurdering af trafiksikkerheden og de miljømæssige (brændstofforbrug og CO2-emissioner) og økonomiske effekter af anvendelsen af direktiv 92/6/EØF("hastighedsbegrænsnings-direktivet", ændret ved direktiv 2002/85/EF), på tunge erhvervskøretøjer såsom busser og lastbiler. Undersøgelsen vurderede også, hvorvidt direktivet burde ændres, således at hastighedsbegrænsende anordninger og intelligent hastighedstilpasning (ISA) også kom til at gælde for lette erhvervskøretøjer, f.eks. minibusser og mindre varevogne.

Enforcement

Roadside police checks and speed cameras provide some deterrent to speeding. In future, it may be possible to enforce speed limits everywhere and at all times using new technology such as electronic vehicle identification, intelligent speed assistance and black boxes.

Projects

Projektet VERA3 har testet et system, som vil give EU-landene mulighed for at udveksle oplysninger om trafikforseelser. Det vil gøre det lettere for et land at straffe borgere fra andre land for at køre for hurtigt og andre trafikforseelser.