Mobilita a doprava

Překračování povolené rychlosti

Jedním z největších problémů pro bezpečnost silničního provozu je nepřiměřená rychlost, která výrazně zvyšuje riziko nehody. Je hlavní příčinou asi 30 % nehod se smrtelnými následky.

Tachometr ukazuje rychlost 200 km/h Okolo 40–50 % řidičů překračuje doporučenou rychlost a 10–20 % ji překračuje o více než 10 km/h. Nepřiměřená rychlost zvyšuje nejen riziko nehody, ale také pravděpodobnost těžkého úrazu nebo úmrtí.

Omezování rychlosti

Žádné jednoduché řešení problému překračování povolené rychlosti neexistuje. Je třeba zkombinovat lepší konstrukci vozovek, rychlostní limity a přípravu řidičů. Značky s omezením rychlosti musí být dobře viditelné a musí odpovídat funkci dané silnice, její konstrukci a typu vozidel, která ji využívají. Rychlost mohou snížit i retardéry a zúžení vozovky.

Hodnocení používání omezovačů rychlosti a inteligentních systémů pro přizpůsobení rychlosti (AIS) u užitkových vozidel

Byla zadána studie , jejímž cílem bylo nezávisle a nestranně posoudit uplatňování směrnice 92/6/EHS (směrnice o  omezení rychlosti), pozměněné směrnicí 2002/85/ES) u těžkých užitkových vozidel, jako jsou autobusy a nákladní auta, z hlediska bezpečnosti silničního provozu a z environmentálního hlediska (spotřebu paliva a emise CO2) a její ekonomické dopady. Studie rovněž hodnotila, zda by se směrnice měla pozměnit a rozšířit používání omezovačů rychlosti a inteligentních systémů pro přizpůsobení rychlost na lehká užitková vozidla, např. minibusy a menší dodávky.

Kontrola dodržování předepsané rychlosti

Preventivně mohou působit policejní kontroly na silnicích a kamery pro měření rychlosti. V budoucnosti by mohlo být možné kontrolovat dodržování povolené rychlosti vždy a kdekoli, a to za použití nových technologií, jako je elektronická identifikace vozidel, systémy pro rozpoznávání dopravních značek a černé skříňky.

Projekty

V rámci projektu VERA3 se testoval systém, který by zemím EU umožňoval vzájemnou výměnu informací o dopravních přestupcích. Tak by orgány každého státu mohly potrestat překročení povolené rychlosti i jiné dopravní přestupky spáchané občany jiných zemí.