Мобилност и транспорт

Превишаване на скоростта

Превишената скорост е една от най-големите заплахи за пътната безопасност, защото силно увеличава риска от злополука. Тя е основна причина за около 30 % от смъртоносните катастрофи.

Скоростомер, отчитащ 200 км/ч Между 40 и 50 % от шофьорите карат по-бързо от препоръчаното, а 10-20 % ОТ ТЯХ превишават ограничението на скоростта с повече от 10 км/ч. Превишаването на скоростта увеличава не само вероятността от катастрофа, но и от тежки травми или смърт при злополука.

 

Контрол на скоростта

Не съществува едно единствено решение на проблема с превишената скорост. Необходимо е съчетание от по-добре проектирани пътища, ограничения на скоростта и образоване на водачите на МПС. Ограниченията на скоростта трябва да бъдат ясно видими и да отразяват предназначението и структурата на пътя, както и вида превозни средства, които го използват. Стеснените участъци и ограничителите на скоростта („легнали полицаи“) също могат да помогнат.

Оценка на използването на устройства за ограничаване на скоростта и интелигентни системи за адаптиране на скоростта (ISA) в търговски превозни средства

С цел извършване на независима и безпристрастна оценка на резултатите по отношение на пътната безопасност, околната среда (потребление на гориво и емисии на CO2) и икономиката от прилагането на Директива 92/6/ЕИО (изменена с Директива 2002/85/ЕО) спрямо тежкотоварните търговски превозни средства, например автобуси и камиони, бе поръчано проучване . В рамките на проучването бе извършен и анализ дали директивата трябва да бъде изменена, за да се включи в нея използването на устройства за ограничаване на скоростта и интелигентни системи за адаптиране на скоростта в леки търговски превозни средства като микробуси.

Спазване на правилата

Полицейските проверки и фоторадарите край пътищата до известна степен предотвратяват превишаването на скоростта. В бъдеще контролирането на скоростта може да стане възможно навсякъде и по всяко време с помощта на нови технологии като електронната идентификация на МПС, интелигентното подпомагане на скоростта и черните кутии.

Проекти

Проектът „VERA3“ изпита система, която ще позволи на страните от ЕС да обменят информация за нарушенията на правилата за движение. Това ще улесни страните да наказват нарушенията, извършени от граждани на други страни.