Mobilnost in promet

Poklicni vozniki

Nesreče, v katerih so udeleženi tovornjaki, avtobusi in službena vozila, so največkrat posledica utrujenosti in neprilagojene hitrosti. V industrijskih državah so prometne nesreče glavni vzrok smrti zaposlenih pri opravljanju dela.

Trajanje vožnje

Tovornjak na cestiUtrujenost voznika je pomemben dejavnik v približno 20 % nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila.

Za poklicne voznike, ki vozijo skozi več kot eno državo EU, veljajo po zakonodaji EU omejitve trajanja vožnje.

Vožnja ne sme trajati več kot 9 ur na dan oziroma 56 ur na teden. Voznik mora po štirih urah in pol vožnje počivati vsaj 45 minut.

Usposabljanje poklicnih voznikov

Direktiva 2003/59/ES določa zahteve za osnovne kvalifikacije in redno usposabljanje poklicnih voznikov z dovoljenjem za vožnjo motornih vozil kategorije C ali D.

Vozniki morajo dokazati svoje osnovne kvalifikacije tako, da

  • opravijo tečaj usposabljanja in teoretični preizkus
  • ali teoretični in praktični preizkus brez predhodnega obveznega usposabljanja.

Vozniki morajo vsakih 5 let opraviti 35 ur rednega usposabljanja za ohranjanje in nadgrajevanje svojih sposobnosti.

Prevoz nevarnega blaga

Za cestni prevoz nevarnega blaga je EU določila pravila o:

  • klasifikaciji nevarnih snovi in izdelkov,
  • usposabljanju oseb, ki opravljajo prevoz,
  • embalaži,
  • označevanju,
  • vozilih, ki te snovi in izdelke prevažajo.

Pravila, ki se uporabljajo v EU, so usklajena z mednarodnimi pravili (evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti v okviru Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo).

Navigacijske naprave

S sredstvi EU so pri projektu Heavyroute izdelali sistem za cestno navigacijo in pomoč vozniku.

Sistem bo voznikom pomagal najti najustreznejšo pot glede na čas, stanje cest, primernost mostov in predorov (nekateri mostovi ne zdržijo teže težkih tovornih vozil), porabo goriva in okoljske stroške.

Obremenitev vozila

Tovornjaki, ki so obremenjeni nad dovoljeno skupno maso, so nevarni, poleg tega povzročajo višje stroške vzdrževanja cest in zastoje v prometu.

Pri projektu REMOVE, ki ga je financirala EU, so preučevali učinkovitost naprav za merjenje mase med vožnjo in njihovo uporabnost pri izvajanju predpisov o preobremenjenosti vozila.