Mobilność i transport

Kierowcy zawodowi

Zmęczenie i przekraczanie dozwolonej prędkości są powszechnymi przyczynami wypadków wśród kierowców samochodów ciężarowych, autokarów i samochodów firmowych. Wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci związanej z wykonywaną pracą w krajach uprzemysłowionych.

Czas pracy kierowcy

Ciężarówka na drodzeZmęczenie kierowcy jest istotnym czynnikiem w około 20 proc. wypadków z udziałem ciężkich pojazdów użytkowych.

Unijne przepisy ograniczają czas jazdy kierowców zawodowych, jeżeli trasa przejazdu przebiega przez różne państwa członkowskie.

Czas jazdy nie może przekroczyć 9 godzin dziennie lub 56 godzin tygodniowo. Po 4,5 godzinach jazdy kierowca musi zrobić przynajmniej 45 minut przerwy.

Szkolenia dla kierowców zawodowych

W dyrektywie 2003/59/WE określono zasady dotyczące wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców zawodowych posiadających prawo jazdy kategorii C lub D.

Zgodnie z nimi kierowcy powinni udowodnić swoją wstępną kwalifikację poprzez udział w

  • szkoleniu i egzaminie teoretycznym
  • lub w testach praktycznych i teoretycznych, bez żadnego uprzedniego obowiązkowego szkolenia.

Raz na pięć lat kierowcy są zobowiązani odbyć 35 godzinne szkolenie okresowe, w celu odświeżenia umiejętności.

Transport materiałów niebezpiecznych

W odniesieniu do drogowego transportu towarów niebezpiecznych prawodawstwo UE określa zasady dotyczące głównie

  • klasyfikacji niebezpiecznych substancji i artykułów
  • szkoleń osób zajmujących się transportem;
  • pakowania
  • etykietowania
  • pojazdów, którym są one przewożone.

Przepisy stosowane w UE są zharmonizowane z przepisami międzynarodowymi (europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych).

Pomoc przy nawigacji

W ramach projektu Heavyroute UE stworzyła również system wyznaczania trasy i wspomagania pracy dla kierowców pojazdów ciężarowych.

Pomoże on kierowcom w znalezieniu trasy najbardziej wydajnej pod względem czasu przejazdu, odpowiedniej nawierzchni, dostępu do mostów i tuneli (nie wszystkie mosty pozwalają na przejazd ciężkimi pojazdami), zużycia paliwa oraz kosztów środowiskowych.

Przeciążenie

Przeładowywanie pojazdów jest nie tylko niebezpieczne, lecz także podwyższa koszty utrzymania dróg oraz usuwania skutków zakłóceń płynności ruchu.

Projekt REMOVE, który uzyskał finansowe wsparcie UE, ma pomóc w stwierdzeniu, jak egzekwować przepisy zabraniające przeładowywania pojazdów przy pomocy systemu pomiaru masy pojazdów w ruchu.