Mobiliteit en vervoer

Beroepschauffeurs

Vermoeidheid en te hard rijden zijn belangrijke oorzaken van ongevallen bij vrachtwagenbestuurders, buschauffeurs en anderen die voor hun werk achter het stuur zitten. In de geïndustrialiseerde wereld zijn verkeersongevallen zelfs de meestvoorkomende vorm van arbeidsongevallen.

Rij- en rusttijden

Een vrachtwagen op de wegIn 20% van de ongevallen waarbij vrachtwagens of touringcars betrokken zijn, speelt vermoeidheid een grote rol.

De rij- en rusttijden voor beroepschauffeurs die in of door een EU-land rijden, zijn op EU-niveau beperkt.

De rijtijd mag niet meer dan 9 uur per dag of 56 uur per week bedragen. Na vier en een half uur moet iedere chauffeur ten minste 45 minuten rusten.

Opleiding van beroepschauffeurs

In Richtlijn 2003/59/EG staan minimumvoorwaarden voor de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van chauffeurs met een rijbewijs C of D.

Zo moeten zij hun vakbekwaamheid bewijzen door hetzij

  • opleiding en een theoretisch examen
  • of een theoretisch en een praktisch examen, zonder verplichte opleiding vooraf.

Bestuurders moeten om de 5 jaar 35 uur opleiding volgen om hun vaardigheden op peil te houden en bij te werken.

Vervoer van gevaarlijke goederen

Voor gevaarlijk transport over de weg bevat de EU-wetgeving vooral regels over

  • de indeling van gevaarlijke stoffen en voorwerpen
  • de opleiding van personen die erbij betrokken zijn
  • verpakking
  • etikettering
  • voertuigen

De EU-regels zijn geharmoniseerd met de internationale voorschriften (Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, onder auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).

Navigatiesystemen

De EU heeft ook meebetaald aan een systeem voor routebegeleiding en ondersteuning van bestuurders van zwaar transport in het kader van het project Heavyroute.

Dit systeem helpt chauffeurs om de efficiëntste route te vinden, gelet op de tijd, het wegdek, bruggen en tunnels (niet alle bruggen zijn stevig genoeg), brandstofverbruik en milieukosten.

Overbelading

Vrachtwagens te zwaar beladen is niet alleen onveilig, maar ook schadelijk voor het wegdek en hinderlijk voor het overige verkeer.

Het project REMOVE, waar de EU aan heeft meebetaald, heeft onderzocht of de regels op dit gebied beter zouden kunnen worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door middel van technieken om vrachtwagens te wegen tijdens het rijden.