Mobilitāte un transports

Profesionāli transportlīdzekļu vadītāji

Nogurums un pārāk liels braukšanas ātrums ir visbiežākie iemesli, kuru dēļ satiksmes negadījumos iekļūst kravas automašīnas, autobusi un uzņēmumiem piederoši transportlīdzekļi. Savukārt ceļu satiksmes negadījumi ir galvenais cēlonis, kas izraisa darbā notikušos letālos nelaimes gadījumus rūpnieciski attīstītajās valstīs.

Vadīšanas laiks

Kravas automobilis ceļāNoguruma dēļ notiek apmēram 20 % avāriju, kurās iesaistīti kravas automobiļi un autobusi.

ES tiesību aktos ir ierobežots laiks, ko pie stūres drīkst pavadīt profesionāli autobraucēji, kuru maršruts šķērso vairākas ES dalībvalstis.

Vadīšanas laiks nedrīkst pārsniegt 9 stundas dienā vai 56 stundas nedēļā. Pēc 4,5 stundu braukšanas autovadītājiem jāatpūšas vismaz 45 minūtes.

Profesionālu autovadītāju apmācīšana

Direktīvā Nr. 2003/59/EK ir izklāstītas prasības attiecībā uz tādu profesionālu autovadītāju sākotnējo kvalifikāciju un periodisku apmācību, kuriem ir C vai D kategorijas tiesības.

Tajā prasīts, ka autovadītājiem sava sākotnējā kvalifikācija jāpierāda,

  • vai nu piedaloties mācībās un nokārtojot teorijas eksāmenu,
  • vai nokārtojot teorijas un praktisko eksāmenu bez obligātām mācībām iepriekš.

Autovadītājiem ik pēc 5 gadiem jāpiedalās 35 h ilgās periodiskās mācībās, lai saglabātu un atsvaidzinātu prasmi.

Bīstamo kravu pārvadājumi

ES tiesību aktos ir noteikts regulējums bīstamu kravu pārvadāšanai. Tie ir noteikumi, piemēram, par

  • bīstamu vielu un preču klasifikāciju,
  • to pārvadāšanā iesaistīto personu apmācību,
  • iepakojumu,
  • marķējumu,
  • to pārvadāšanai izmantotajiem transportlīdzekļiem.

Šie ES piemērotie noteikumi atbilst starptautiskajiem noteikumiem (Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas vadībā).

Navigācijas palīdzība

ES ir izveidojusi maršruta vadības un šoferu atbalsta sistēmu kravas automašīnām (projekts “Heavyroute”).

Šī sistēma palīdz autovadītājiem atrast optimālu maršrutu, ņemot vērā laiku, ceļu kvalitāti, tuneļus un šķērsojamos tiltus (ne visi tilti ir piemēroti smagsvara transportlīdzekļiem), degvielas patēriņu un kaitējumu videi.

Pārslodze

Pārmērīgi piekrautas kravas automašīnas ne tikvien apdraud drošību, bet arī paaugstina ceļu uzturēšanas izmaksas un rada satiksmes traucējumus.

ES finansētajā projektā “REMOVE” tika analizētas iespējas, kā praktiski īstenot noteikumus, kas aizliedz iekraut pārāk lielu kravu (tehnoloģija “krava kustībā”).