Mobilita a doprava

Řidiči z povolání

Mezi obvyklé příčiny nehod u řidičů nákladních vozidel, dálkových autobusů a služebních automobilů patří únava a nepřiměřená rychlost. Nejčastější příčinou úmrtí na pracovišti jsou v průmyslových zemích dopravní nehody.

Doba řízení

A lorry driving on a roadPřibližně u 20 % nehod těžkých nákladních vozidel hraje významnou roli únava.

U řidičů z povolání omezují předpisy EU dobu strávenou za volantem, pokud se celá jízda nebo její část uskutečňuje ve více než jedné zemi Unie.

Doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin denně nebo 56 hodin týdně. Po 4 a půl hodinách jízdy si musí řidič udělat nejméně 45minutovou přestávku.

Školení pro řidiče z povolání

Směrnice 2003/59/ES stanoví požadavky na výchozí kvalifikaci a pravidelná školení pro řidiče s řidičským průkazem typu C a D.

Výchozí kvalifikaci musí řidiči prokázat jedním z těchto způsobů:

  • absolvováním školení a teoretické zkoušky
  • nebo absolvováním teoretické a praktické zkoušky bez povinné odborné přípravy předem.

Řidiči musí každých 5 let projít pravidelným školením v délce 35 hodin, aby si své dovednosti osvěžili a doplnili.

Přeprava nebezpečného nákladu

Předpisy EU stanoví pro přepravu nebezpečného nákladu pravidla týkající se:

  • klasifikace nebezpečných látek a předmětů
  • odborné přípravy osob zajišťujících přepravu
  • obalů a balení nákladu
  • označování nákladu
  • vozidel přepravujících nebezpečný náklad.

Tato pravidla používaná v EU jsou harmonizována s pojetím uplatňovaným mezinárodně (tj. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN).

Navigační systémy

V rámci projektu Heavyroute poskytla EU finanční prostředky na vytvoření systému navádění a podpory řidiče pro těžká nákladní vozidla.

Tento systém pomůže řidičům nalézt nejlepší trasu co do doby jízdy, vhodnosti silnic, sítě mostů a tunelů (ne všechny mosty jsou vhodné pro těžká nákladní vozidla), spotřeby paliva a dopadu na životní prostředí.

Přetěžování vozidel

Přetěžování těžkých nákladních vozidel není pouze nebezpečné, ale vede také k vyšším nákladům na údržbu silnic, což pak způsobuje narušení plynulosti dopravního provozu.

Cílem projektu REMOVE, financovaného z prostředků EU, bylo nalézt způsoby, jak nejlépe kontrolovat dodržování pravidel týkajících se přetěžování vozidel za použití technologie vážení vozidel za jízdy.