Мобилност и транспорт

Професионални шофьори

Умората и превишената скорост са чести причини за произшествия с участието на шофьори на камиони, автобуси и служебни автомобили. Пътните инциденти са водещата причина за смъртни случаи по време на работа в развитите страни.

Време на управление на превозното средство

Камион, движещ се по шосеУмората е важен фактор при около 20% от катастрофите с участието на тежкотоварни автомобили.

Законите на ЕС ограничават времето, прекарвано зад волана от професионалните шофьори, когато техният маршрут преминава през повече от една страна от ЕС.

Времето на шофиране не трябва да превишава 9 часа на ден или 56 часа на седмица. На всеки 4,5 часа шофьорите трябва да правят почивка от поне 45 минути.

Обучение на професионални шофьори

В Директива 2003/59/ЕО са определени изискванията за начална квалификация и продължаващо обучение на професионални водачи, притежаващи категория C или D.

С нея се изисква шофьорите да докажат своята начална квалификация чрез

  • обучение и теоретичен изпит;
  • или теоретичен и практически изпит без задължително обучение преди това.

На всеки 5 години водачите трябва да участват в периодично обучение с продължителност 35 часа, за да запазят и актуализират своите умения.

Превоз на опасни товари

За превоза на опасни товари с автомобилен транспорт законодателството на ЕС определя конкретни правила относно

  • класификацията на опасните вещества и предмети;
  • обучението на лицата, участващи в транспорта;
  • опаковането;
  • етикетирането;
  • използваните превозни средства.

Правилата, прилагани в ЕС, са хармонизирани с тези, прилагани в международен план (Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе под егидата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации).

Навигационна помощ

ЕС финансира разработването на система за избор на подходящ маршрут в помощ на шофьорите на тежкотоварни автомобили в рамките на проекта „Heavyroute“.

Тази система помага на шофьорите да определят най-ефективния маршрут по отношение на време, подходящи пътища, мостове и тунели (не всички мостове са достатъчно здрави, за да издържат преминаването на тежкотоварни автомобили), разход на гориво и вреди за околната среда.

Претоварване

Претоварването на тежкотоварни камиони не само е опасно, но и води до по-високи разходи за поддръжка на пътищата и смущения в движението.

В рамките на финансирания от ЕС проект „REMOVE“ бяха изследвани начини за налагане на спазването на правилата за претоварване чрез използване на технологии за измерване в движение на теглото на камионите.