Transport och rörlighet

Körförmåga

Körförmåga

Tomflaska på krossad vindrutaDet finns en rad minimikrav för fysisk och psykisk lämplighet som europeiska förare måste uppfylla för att få körkort. De enskilda EU-länderna får dessutom införa strängare krav.

EU:s lagstiftning har ändrats så att man kan fortsätta att köra även om man lider av epilepsi, diabetes eller andra sjukdomar som kan påverka körförmågan, förutsatt att tillståndet kan kontrolleras.

För yrkesförare gäller strängare regler. Enligt den nya lagstiftningen måste de genomgå en hälsokontroll vart femte år.

Alkohol, droger och läkemedel i trafiken

Alkohol ligger bakom cirka 25 procent av alla dödliga bilolyckor och krävde 2012 runt 6 500 människoliv i EU. Läkemedel och droger är också ett trafiksäkerhetsproblem, ibland i kombination med alkohol.

I alla EU-länder finns en gräns för hur mycket alkohol en förare får dricka. För andra substanser finns ofta inga lagstadgade gränsvärden. Ännu svårare är det att bedöma riskerna när olika droger och mediciner kombineras.

År 2013 publicerade kommissionen en studie om alkolås, där man undersöker hur effektiva alkolås är när det gäller att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor, hur de kan användas och vilka för- och nackdelar som finns.

För att undersöka hur psykoaktiva ämnen, dvs. substanser som kan påverka hjärnan, inverkar på körförmågan inledde EU 2006 det fyraåriga projektet Druid. Det var ett av de största projekten i sitt slag med forskare från över 20 länder och en budget på 18 miljoner euro.

Trötthet

Mellan 10 och 20 procent av alla trafikolyckor beror på trötthet. Särskilt lastbilsförare är i farozonen. EU-lagstiftningen begränsar därför yrkesförarnas arbetstider.

Ett sätt att minska risken för olyckor på grund av trötthet är att utrusta fordonen med övervakningssystem som varnar förare som håller på att somna.