Mobilnost in promet

Psihofizično stanje voznika

Psihofizično stanje voznika

Prazna steklenica na razbitem vetrobranskem stekluV Evropski uniji kandidati pridobijo vozniško dovoljenje, če izpolnjujejo osnovne pogoje glede telesne in duševne zmožnosti. Toda vsaka država EU lahko uveljavi tudi strožje zahteve.

Po spremenjeni zakonodaji EU lahko vozijo tudi ljudje z epilepsijo, sladkorno boleznijo in drugimi boleznimi, ki lahko vplivajo na vožnjo, če bolezen obvladujejo.

Za poklicne voznike veljajo strožja pravila glede psihofizičnih zmožnosti. Po novih predpisih morajo opraviti zdravniški pregled vsakih pet let.

Uživanje alkohola in mamil

Vožnja pod vplivom alkohola v Evropi vsako leto zakrivi skoraj 25 % hudih prometnih nesreč – leta 2012 je v njih življenje izgubilo približno 6 500 ljudi. Varnost cestnega prometa je ogrožena tudi zaradi uživanja drugih snovi, zdravil in nezakonitih mamil, bodisi posamično bodisi skupaj z alkoholom.

V vseh državah EU poznajo omejitve glede vsebnosti alkohola v krvi voznikov, medtem ko najvišje mejne vrednosti za droge niso vedno določene. Ocena tveganja je še težja pri kombinaciji različnih zdravil in mamil.

Evropska komisija je leta 2013 objavila študijo o rabi alkoholne zapore za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola. Študija je preučila, kako učinkovito te naprave znižujejo število prometnih nesreč zaradi pitja alkohola, ter stroške in prednosti uvedbe posameznih naprav.

Leta 2006 se je v Evropski uniji začel štiriletni projekt DRUID, ki je raziskal učinek psihoaktivnih snovi na voznikove zmožnosti. To je bil eden največjih takšnih projektov v Evropi. Njegova proračunska sredstva so znašala 20 milijonov evrov, v njem so sodelovali raziskovalci iz več kot 20 držav.

Utrujenost

Utrujenost je kriva za 10-20 % prometnih nesreč in je zlasti pogost dejavnik pri poklicnih voznikih tovornih vozil. Po zakonodaji EU zato zanje veljajo omejitve glede trajanja vožnje.

Nesreče zaradi utrujenosti bi bilo mogoče preprečiti tudi z nadzornimi sistemi, ki voznika opozorijo, kadar začne kazati znake utrujenosti in zaspanosti.