Mobilita a doprava

Spôsobilosť na vedenie vozidla

Spôsobilosť na vedenie vozidla

Prázdna fľaša na rozbitom čelnom skleNa získanie vodičského preukazu musia vodiči v Európe spĺňať minimálne normy pre telesnú a duševnú spôsobilosť. Jednotlivé krajiny EÚ však môžu zaviesť prísnejšie požiadavky.

Zrevidované právne predpisy EÚ osobám s epilepsiou, cukrovkou a ďalšími ochoreniami, ktoré môžu mať vplyv na vedenie vozidla, umožňujú šoférovanie pod podmienkou, že ich stav je pod kontrolou.

Na profesionálnych vodičov sa uplatňujú prísnejšie kontroly telesnej a duševnej spôsobilosti. Nové právne predpisy pre týchto vodičov zavedú povinnosť absolvovať lekársku prehliadku každých 5 rokov.

Alkohol, lieky a vedenie vozidla

Jazda pod vplyvom alkoholu je faktorom, ktorý je prítomný takmer v 25 % smrteľných zrážok. Alkohol si v Európe v roku 2012 vyžiadal okolo 6 500 obetí. Aj ďalšie látky ako lieky a drogy sú problémom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, a to samostatne alebo v kombinácii s alkoholom.

Všetky členské štáty EÚ stanovili limity na množstvo alkoholu, ktoré môže vodič pred cestou skonzumovať. Pre ostatné látky nie sú právne limity vždy určené. Stanovenie rizika je ešte ťažšie v prípade užívania viacerých liekov súčasne.

V roku 2013 Komisia uverejnila štúdiu o prevencii jazdy pod vplyvom alkoholu použitím alkoholových imobilizérov. Štúdia sa zamerala na ich účinnosť, pokiaľ ide o zníženie počtu dopravných nehôd, a na náklady a prínosy rôznych možností na ich zavedenie.

V roku 2006 EÚ začala realizovať 4-ročný projekt DRUID zameraný na preskúmanie vplyvu užívania liekov, ktoré ovplyvňujú vedomie (psychoaktívne lieky), na schopnosti vodiča za volantom. Ide o jeden z doteraz najrozsiahlejších projektov v tejto oblasti s rozpočtom 18 mil. EUR, na ktorom sa zúčastnili vedci z vyše 20 krajín.

Únava

Únava je faktor, ktorý je prítomný v 10 až 20 % dopravných nehôd. Riziko havárie následkom únavy je obzvlášť vysoké v prípade profesionálnych vodičov nákladných vozidiel. Právne predpisy EÚ obmedzujú čas, ktorý môžu profesionálni vodiči stráviť za volantom.

Jeden zo spôsobov, ako znížiť počet uvedených nehôd, je vybaviť vozidlá zariadeniami, ktoré vodiča upozornia v prípade, že javí príznaky únavy a mikrospánku.