Mobilność i transport

Zdolność do prowadzenia pojazdu

Zdolność do prowadzenia pojazdu

Pusta butelka oparta o stłuczoną przednią szybęKierowcy w Europie, by uzyskać prawo jazdy, muszą cechować się określoną sprawnością fizyczną i umysłową. Jednak poszczególne kraje UE mogą wprowadzić bardziej surowe przepisy.

Jeżeli chodzi o epilepsję, cukrzycę i inne choroby mogące wpływać na zdolność do kierowania pojazdem, przepisy UE zmieniono tak, by osoby z takimi schorzeniami mogły kierować pojazdem, o ile stan ich zdrowia jest pod stałą kontrolą.

Surowiej kontrolowana jest fizyczna i umysłowa zdolność do jazdy u kierowców zawodowych. Nowe ustawodawstwo zobowiąże ich do poddawania się badaniom lekarskim co pięć lat.

Alkohol i narkotyki a kierowanie pojazdem

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu było przyczyną blisko 25 proc. wypadków śmiertelnych, w których w 2012 roku zginęło w Europie około 6,5 tys. osób. Także inne substancje – leki oraz nielegalne narkotyki – stanowią problem dla bezpieczeństwa drogowego, również w połączeniu z alkoholem.

We wszystkich krajach UE obowiązuje dopuszczalna norma spożycia alkoholu przez kierowców. Jeśli chodzi o inne używki, to graniczne wartości nie zawsze są ustalone. Określić stopień zagrożenia jest trudniej, jeżeli kierowca łączy różne używki.

W 2013 roku Komisja opublikowała badanie dotyczące zwalczania jazdy po pijanemu dzięki stosowaniu blokad alkoholowych. Tematem badania była skuteczność wykorzystania tych blokad w zmniejszaniu liczby wypadków drogowych spowodowanych alkoholem oraz korzyści wynikających z różnych wariantów stosowania tych rozwiązań.

W roku 2006 UE zainicjowała czteroletni projekt DRUID, by zbadać, jak zażywanie leków zmieniających stan umysłu wpływa na zdolność do kierowania pojazdem. To jedno z największych jak dotąd przedsięwzięć tego typu w Europie: przeznaczono na nie 18 mln euro, a do współpracy zaproszono naukowców z przeszło 20 krajów.

Zmęczenie

Przyczyną 10–20 proc. wypadków drogowych jest zmęczenie. Na to ryzyko szczególnie narażeni są zawodowi kierowcy ciężarówek. Prawo UE określa dopuszczalną liczbę godzin ich pracy.

Aby ograniczyć liczbę wypadków wynikających ze zmęczenia, można wyposażyć pojazdy w system ostrzegający kierowców przed zaśnięciem.