Mobiliteit en vervoer

Rijvaardigheid

Rijvaardigheid

Lege fles bij een gebroken autoruitAutomobilisten in Europa moeten voldoen aan minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid om een rijbewijs te krijgen. Ieder EU-land kan echter strengere regels opleggen.

De EU-wetgeving is gewijzigd zodat mensen met epilepsie, diabetes en bepaalde andere ziekten die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, toch kunnen blijven rijden als hun symptomen bestreden kunnen worden.

Voor beroepschauffeurs gelden strengere regels wat betreft hun lichamelijke en geestelijke geschiktheid. Voortaan moeten zij zich om de vijf jaar medisch laten keuren.

Alcohol en drugs in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is de oorzaak van ongeveer 25% van alle dodelijke ongevallen. In Europa kostte dit in 2012 zo'n 6500 mensen het leven. Ook andere stoffen (geneesmiddelen en drugs) zijn een probleem voor de verkeersveiligheid, al dan niet in combinatie met alcohol.

Alle EU-landen hebben beperkingen gesteld aan de hoeveelheid alcohol die bestuurders mogen gebruiken. Voor andere drugs zijn niet overal wettelijke drempels bepaald. Het wordt moeilijker om het gevaar in te schatten als bestuurders verschillende drugs combineren.

In 2013 presenteerde de Commissie een studie over alcoholsloten als middel om het rijden onder invloed te voorkomen. Daarbij werd onderzocht of zulke toestellen het aantal alcoholgerelateerde ongevallen kunnen verminderen en wat de kosten en baten van de verschillende opties zijn.

In 2006 startte de EU het vierjarige DRUID-project om te onderzoeken hoe psychoactieve stoffen de rijvaardigheid beïnvloeden. Aan dit project, een van de grootste in Europa tot nu toe met een budget van 18 miljoen euro, doen onderzoekers uit meer dan 20 landen mee.

Vermoeidheid

Vermoeidheid speelt bij 10-20% van de verkeersongevallen een rol. Vooral vrachtwagenchauffeurs lopen het risico door oververmoeidheid bij een ongeval betrokken te raken. In de EU-wetgeving is vastgelegd hoe lang zij achter het stuur mogen zitten.

Om ongevallen te vermijden kan ook apparatuur worden ingebouwd die de bestuurder waarschuwt als hij dreigt in te dommelen.