Mobilità u Trasport

Il-kapaċità għas-sewqan

Il-kapaċità għas-sewqan

Flixkun tal-ħġieġ vojt iserraħ fuq windshield imkisserIs-sewwieqa fl-Ewropa għandhom jissodisfaw l-istandards minimi ta' kapaċità mentali u fiżika sabiex jiksbu liċenzja tas-sewqan. Madankollu, pajjiżi individwali tal-UE jistgħu jintroduċu rekwiżiti aktar stretti.

Il-liġi tal-UE ġiet riveduta biex tippermetti lin-nies li jbatu mill-epilessija, id-dijabete u mard ieħor li jista’ jaffettwa s-sewqan biex ikomplu jsuqu jekk il-kundizzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu kkontrollati.

Is-sewwieqa professjonali huma soġġetti għal kontrolli aktar stretti tal-kundizzjoni ta’ kapaċità fiżika u mentali tagħhom. Il-liġijiet il-ġodda se jirrikjedu li dawn jgħaddu minn eżami mediku kull ħames snin.

Ix-xorb, id-drogi u s-sewqan

Is-sewqan taħt l-influenza tax-xorb hu fattur f'bejn wieħed u ieħor 25% tal-ħabtiet fatali, u fl-2012 kien il-kawża ta' madwar 6,500 mewt fl-Ewropa. Sustanzi oħra – il-mediċina kif ukoll id-drogi illegali – huma problemi ta’ sikurezza stradali, jew waħidhom jew flimkien mal-alkoħol.

Il-pajjiżi kollha tal-UE għandhom limiti tal-ammont ta’ alkoħol li s-sewwieqa jistgħu jikkunsmaw. Għal drogi oħra, il-limiti legali mhux dejjem huma definiti. Id-determinazzjoni tal-periklu ssir aktar ikkumplikata meta jintużaw drogi differenti flimkien.

Fl-2013, il-Kummissjoni ppubblikat studju dwar il-prevenzjoni tas-sewqan taħt l-influenza tax-xorb bl-użu ta' tagħmir tal-interlock għall-alkoħol. Dan ta ħarsa lejn l-effettività tagħhom fit-tnaqqis ta' aċċidenti stradali relatati mal-alkoħol u l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-għażliet differenti għall-implimentazzjoni tagħhom.

Fl-2006, l-UE nediet il-proġett ta' erba’ snin DRUID biex jistudja kif l-użu ta’ drogi li jaffettwaw il-moħħ ("psikoattivi") jaffettwa l-ħila tas-sewqan. Dan il-proġett, li sewa €18-il miljun u kien wieħed mill-akbar sforzi ta' dan it-tip fl-Ewropa sal-lum, involva riċerkaturi f’aktar minn 20 pajjiż.

Għaja

L-għaja hi fattur f'10-20% tal-aċċidenti stradali. Ix-xufiera professjonali tat-trakkijiet b’mod partikolari huma f’riskju li jkunu involuti f’ħabta relatati mal-għaja. Il-liġi tal-UE tillimita ż-żmien li dawn is-sewwieqa jingħataw permess biex jaħdmu.

Mod wieħed biex jonqsu aċċidenti bħal dawn jista’ jkun li l-vetturi jiġu mgħammra b’sistemi ta’ monitoraġġ biex iwissu lis-sewwieqa li juru sinjali ta’ rqad.