Mobilitāte un transports

Spēja vadīt auto

Spēja vadīt auto

Tukša stikla pudele uz sasista aizsargstiklaLai Eiropā iegūtu vadītāja apliecību, autovadītājiem jāatbilst noteiktam fizisko un psihisko standartu minimumam. Tomēr dažas ES valstis var noteikt stingrākas prasības.

ES tiesību akti ir pārstrādāti, lai cilvēkiem, kas cieš no epilepsijas, diabēta vai citām slimībām, kuras var ietekmēt auto vadīšanu, ļautu sēsties pie stūres, ja viņu veselības stāvoklis ir kontrolējams.

Profesionālo autovadītāju fiziskās un garīgās veselības stāvokli pārbauda pēc stingrākiem noteikumiem. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem viņiem būs jāiziet ārsta pārbaude reizi piecos gados.

Alkohols, narkotikas un transportlīdzekļa vadīšana

Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā ir faktors, kas izraisa apmēram 25 % avāriju ar cilvēku upuriem un 2012. gadā laupīja dzīvību ap 6500 Eiropas iedzīvotāju. Ceļu satiksmes drošību apdraud arī citu vielu (gan medikamentu, gan nelegālo narkotiku) lietošana — atsevišķi vai kopā ar alkoholu.

Visās ES valstīs ir noteikti ierobežojumi, cik daudz alkohola transportlīdzekļu vadītāji drīkst patērēt, ja viņi sēžas pie stūres. Citām apreibinošajām vielām pieļaujamie limiti ne vienmēr ir juridiski noteikti. Noteikt apdraudējumu ir vēl sarežģītāk, ja ir lietotas vairākas apreibinošas vielas uzreiz.

2013. gadā Komisija publicēja pētījumu par to, cik efektīvi ir izmantot alkometrisko autobloķētāju, lai samazinātu alkohola reibumā izraisītu avāriju skaitu. Pētījumā izvērtēja, kā šīs ierīces izmantot un kādas ir šāda izmantojuma izmaksas un priekšrocības.

2006. gadā ES sāka četru gadu projektu DRUID, kurā pētīja, kā transportlīdzekļu vadīšanu ietekmē uztveri kropļojošu ("psihotropo") zāļu lietošana. Šis 18 miljonus eiro vērtais projekts ir viens no līdz šim vislielākajiem tāda veida projektiem Eiropā, un tajā ir iesaistīti zinātnieki no vairāk nekā 20 valstīm.

Nogurums

Nogurums ir faktors, kura dēļ tiek izraisītas 10–20 % satiksmes negadījumu. Īpaši tas apdraud profesionālos kravas automobiļu vadītājus. ES likumdošanā ir noteikts, cik ilgi šie autovadītāji drīkst strādāt bez atpūtas.

Viens veids, kā samazināt šādu avāriju skaitu, varētu būt transportlīdzekļu aprīkošana ar uzraudzības sistēmām, kas autovadītājus brīdina, ja viņi uzrāda iemigšanas pazīmes.