Mobilumas ir transportas

Tinkamumas vairuoti

Tinkamumas vairuoti

Tuščias butelis ant sudaužyto priekinio stikloEuropos vairuotojai turi atitikti būtiniausius fizinio ir psichikos tinkamumo reikalavimus, kad gautų vairuotojo pažymėjimą, tačiau atskiros ES šalys gali nustatyti griežtesnius reikalavimus.

ES teisės aktai peržiūrėti siekiant, kad epilepsija, diabetu ir kitomis vairavimą paveikti galinčiomis ligomis sergantys žmonės ir toliau galėtų vairuoti, jei jų būklę galima kontroliuoti.

Profesionalių vairuotojų fizinis ir psichikos tinkamumas tikrinamas griežčiau. Pagal naujus teisės aktus bus reikalaujama, kad jie pasitikrintų sveikatą kas penkerius metus.

Alkoholis, narkotikai ir vairavimas

Su vairavimu apsvaigus nuo alkoholio susiję maždaug 25 % mirtinų avarijų; dėl šios priežasties Europoje 2012 m. žuvo apie 6 500 žmonių. Grėsmę kelių eismo saugumui kelia ir kitų medžiagų – vaistų ir neteisėtų narkotinių medžiagų – vartojimas (vienų arba kartu su alkoholiu).

Visos ES šalys riboja alkoholio, kurį gali suvartoti vairuotojai, kiekį. Kitų svaigiųjų medžiagų teisiniai apribojimai ne visada nustatyti. Nustatyti pavojų sunkiau, kai kartu pavartojama įvairių narkotikų.

2013 m. Komisija paskelbė vairavimo apsvaigus nuo alkoholio prevencijos naudojant antialkoholinį variklio užraktą tyrimą. Jame nagrinėjamas tokių užraktų veiksmingumas mažinant su alkoholiu susijusių eismo įvykių skaičių, vertinamos šios priemonės įgyvendinimo skirtingais būdais sąnaudos ir nauda.

2006 m. ES pradėjo įgyvendinti ketverių metų projektą DRUID, kuriuo siekta ištirti, kaip kinta elgesys už vairo vartojant psichiką veikiančias (psichoaktyviąsias) medžiagas. Kol kas tai vienas didžiausių tokių projektų Europoje: jo vertė – 18 mln. eurų, jame dalyvavo daugiau kaip 20 šalių mokslininkai.

Nuovargis

Nuovargis turi įtakos 10–20 % eismo įvykių. Pavojus dėl nuovargio patekti į avariją ypač didelis profesionaliems sunkvežimių vairuotojams. ES teisės aktais ribojamas šių vairuotojų darbo laikas.

Vienas iš būdų sumažinti tokių avarijų skaičių galėtų būti transporto priemonėse įmontuotos stebėjimo sistemos, kurios įspėtų pradedančius snūduriuoti vairuotojus.