Liikenne ja liikkuminen

Ajokyky

Ajokyky

Tyhjä lasipullo ja särkynyt tuulilasiEU:ssa on asetettu ajokortin saamiselle fyysistä ja psyykkistä terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset. Yksittäiset EU-maat voivat kuitenkin soveltaa myös tiukempia vaatimuksia.

EU-lainsäädäntöä on uudistettu niin, että myös epilepsiaa, diabetesta tai muuta ajokykyyn mahdollisesti vaikuttavaa sairautta sairastavat voivat ajaa autoa, jos heidän sairautensa on hallinnassa.

Ammattikuljettajien fyysistä ja psyykkistä ajokykyä koskevat vaatimukset ovat tiukempia. Uudet lait edellyttävät, että ammattikuljettajat käyvät terveystarkastuksessa viiden vuoden välein.

Alkoholi, huumeet ja ajokyky

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on Euroopassa osatekijänä noin 25 prosentissa kuolonkolareista. Vuonna 2012 se aiheutti noin 6 500 hengen menetyksen. Myös lääkkeet ja huumeet – erikseen tai yhdessä alkoholin kanssa – ovat uhka liikenteen turvallisuudelle.

Kaikissa EU-maissa on rajoitukset kuljettajan alkoholin kulutukselle, mutta muille päihteille lakisääteisiä rajoituksia ei aina ole. Vaarallisuuden arviointi on vaikeampaa, kun useita päihteitä käytetään yhtä aikaa.

Komissio julkaisi vuonna 2013 selvityksen rattijuoppouden estämisestä alkolukon avulla. Siinä tarkasteltiin alkolukon tehokkuutta alkoholista johtuvien onnettomuuksien vähentämisessä ja esitettiin kustannus-/hyötyanalyysi järjestelmän eri käyttöönottovaihtoehdoista.

EU:ssa käynnistettiin vuonna 2006 nelivuotinen DRUID-hanke, jossa tutkittiin, miten mieleen vaikuttavat (ns. psykoaktiiviset) lääkkeet vaikuttavat ajokykyyn. Tämä 18 miljoonan euron hanke oli yksi suurimmista tähänastisista ajokykyä koskevista tutkimuksista, ja siinä oli mukana tutkijoita yli 20 maasta.

Väsymys

Väsymys on osatekijänä 10–20 prosentissa liikenneonnettomuuksista. Erityisesti työkseen rekka-autoa ajavat ovat suuremmassa vaarassa joutua onnettomuuteen väsymyksen vuoksi. EU-lainsäädännöllä rajoitetaankin ammattikuljettajien enimmäisajoaikoja.

Väsymyksestä johtuvia onnettomuuksia voitaisiin vähentää myös asentamalla ajoneuvoihin valvontajärjestelmiä, jotka varoittavat väsymyksen merkkejä osoittavaa kuljettajaa.