Liikuvus ja transport

Sõidukijuhi tervis

Sõidukijuhi tervis

Tühi klaaspudel katkisel tuuleklaasilJuhiloa saamiseks peavad Euroopa sõidukijuhid vastama füüsilise ja vaimse tervise alastele miinimumnõuetele. Siiski võivad ELi riigid individuaalselt kehtestada veelgi rangemad nõuded.

ELi seadusi on vaadatud läbi, et võimaldada epilepsiat, diabeeti ja muid sõidukijuhtimist häirivaid haigusi põdevatel inimestel jätkata juhtimist, kui nende haigusnähte on võimalik kontrolli all hoida.

Elukutseliste sõidukijuhtide füüsilist ja vaimset tervist kontrollitakse rangemalt. Uute õigusaktide kohaselt peavad nad läbima meditsiinilise läbivaatuse iga viie aasta tagant.

Alkohol, narkootikumid ja sõidukijuhtimine

Sõidukijuhtimine alkoholi mõju all on teguriks ligikaudu 25% surmaga lõppenud õnnetuste puhul ning 2012. aastal nõudis see Euroopas umbes 6500 inimelu. Muud ained – nii ravimid kui ka ebaseaduslikud narkootikumid – kas omaette või koostoimes alkoholiga kujutavad endast samuti olulist liiklusohutusega seotud probleemi.

Kõigis ELi liikmesriikides on sõidukijuhtide tarbitavale alkoholikogusele kehtestatud piirangud. Muude ainete puhul ei ole seaduslikud piirmäärad alati määratletud. Ohu kindlaksmääramine muutub keerukamaks, kui samaaegselt tarbitakse erinevaid narkootikume.

2013. aastal avaldas komisjon uuringu alkolukkude kasutamine kohta joobes sõidukijuhtimise ennetamiseks. Selles käsitleti nende tõhusust alkoholist põhjustatud liiklusõnnetuste vähendamisel ning nende erinevate rakendamisvõimalustega seotud kulusid ja kasu.

2006. aastal käivitas EL neli aastat kestva projekti DRUID, et uurida, kuidas psühhoaktiivsete narkootikumide kasutamine mõjutab juhtimisvõimet. Projekti on suunatud 20 miljonit eurot ning see on praeguseni Euroopas üks suurimaid omalaadseid, kaasates rohkem kui 20 riigi teadlasi.

väsimus

Väsimus on teguriks 10–20% liiklusõnnetuste puhul. Eriti suur tõenäosus sattuda väsimusest põhjustatud õnnetusse on elukutselistel veokijuhtidel. ELi seaduste alusel on elukutseliste veokijuhtide tööaeg piiratud.

Üks moodus selliste õnnetuste vähendamiseks võiks olla sõidukite varustamine jälgimissüsteemidega, mis hoiataksid selgete väsimusnähtudega sõidukijuhte.