Mobilitet og Transport

Egnethed til at køre

Egnethed til at køre

Tom flaske oven på en knust forrudeBilisterne i Europa skal opfylde mindstekrav til fysisk og mental sundhed for at få kørekort. Men de enkelte EU-lande kan indføre strengere krav.

EU-lovgivningen er blevet revideret for at give folk med epilepsi, sukkersyge og andre sygdomme, der kan påvirke deres evne til at føre bil, lov til fortsat at køre, hvis sygdommen er under kontrol.

Erhvervschauffører er underlagt skrappere kontrol af deres fysiske og mentale sundhed. De nye regler kræver, at de skal til lægeundersøgelse hvert femte år.

Spiritus, stoffer og kørsel

Bilister, der er påvirket af alkohol, er en medvirkende årsag til omkring 25 % af dødsulykkerne. De kostede i 2012 omkring 6 500 mennesker livet i Europa. Andre stoffer – medicin eller ulovlige stoffer – er et trafiksikkerhedsproblem, enten alene eller i kombination med alkohol.

Alle EU-lande har grænser for, hvor store mængder alkohol bilister må have indtaget. Grænseværdier for andre stoffer er ikke altid defineret. Det bliver mere kompliceret, når forskellige stoffer bruges samtidig.

I 2013 offentliggjorde Kommissionen en undersøgelse om at forebygge spirituskørsel ved at bruge alkolåse. Den belyste, hvor effektive de er til at mindske antallet af alkoholrelaterede ulykker, og omkostninger og fordele ved de forskellige gennemførelsesmuligheder.

I 2006 lancerede EU det fireårige projekt DRUID for at undersøge, hvordan brugen af bevidsthedsændrende (psykoaktive) stoffer påvirker vores evne til at køre bil. Projektet har et budget på 20 mio. euro (ca. 130 mio. kroner) og er et af de største i Europa hidtil med deltagelse af forskere fra over 20 lande.

Træthed

Træthed er en faktor ved 10-20 % af alle trafikuheld. Især lastbilchauffører risikerer at blive involveret i en ulykke, der skyldes træthed. EU-lovgivningen begrænser lastbilchaufførers arbejdstider.

En måde at mindske antallet af uheld på kunne være at udstyre lastbilerne med overvågningssystemer, der advarer chaufføren, når han er ved at falde i søvn.