Mobilita a doprava

Způsobilost k řízení motorového vozidla

Způsobilost k řízení motorového vozidla

Prázdná láhev na rozbitém předním skle vozidlaK získání řidičského průkazu v EU je nezbytné splnit určité minimální požadavky na tělesnou a duševní způsobilost. Jednotlivé země Unie však mohou uplatňovat přísnější požadavky.

Evropská unie přepracovala příslušné právní předpisy s cílem umožnit lidem trpícím epilepsií, cukrovkou či jinou nemocí, která může mít vliv na řízení, usednout za volant za předpokladu, že lze jejich zdravotní stav kontrolovat.

Na řidiče z povolání se vztahují přísnější kontroly zdravotní způsobilosti. Podle nových právních předpisů budou mít povinnost podrobit se vždy jednou za pět let lékařské prohlídce.

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

Jízda po požití alkoholu má na svědomí přibližně 25 % všech smrtelných nehod v Evropě. Například v roce 2012 si vyžádala kolem 6 500 lidských životů. I jiné látky, jako jsou léky a drogy, představují pro bezpečnost silničního provozu riziko, ať již jsou konzumovány samostatně, nebo v kombinaci s alkoholem.

Ve všech členských zemích existují omezení týkající se množství alkoholu, které smí řidič před jízdou požít. U jiných omamných látek však ještě žádné oficiální limity neexistují. Stanovit riziko plynoucí z požití omamných látek je ještě složitější v případě jejich kombinace.

V roce 2013 vydala Komise studii týkající se prevence řízení pod vlivem alkoholu pomocí alkoholových imobilizátorů. Zpráva se zaměřila na efektivitu těchto blokovacích zařízení s ohledem na počet silničních nehod spojených s požitím alkoholu a věnovala se i otázce nákladnosti a výhodám jednotlivých možností zavádění těchto imobilizátorů.

V roce 2006 zahájila EU čtyřletý projekt s názvem DRUID, jehož účelem bylo vysledovat, jak psychoaktivní omamné látky ovlivňují schopnost řídit motorové vozidlo. Jedná se o jeden z doposud největších projektů svého druhu v Evropě a na jeho realizaci byly vyčleněny prostředky ve výši 18 milionů eur. Zapojili se do něho vědečtí pracovníci z více než 20 zemí.

Únava

Kolem 10–20 % dopravních nehod je způsobeno únavou. Rizikovou skupinou jsou především řidiči nákladních vozidel z povolání. Právní předpisy EU proto omezují dobu, po kterou mohou být tito řidiči za volantem.

Jedním z řešení, jak snížit nehodovost, by bylo vybavit vozidla monitorovacími systémy, které by řidiče upozornily na to, že je příliš unaven a klesá mu pozornost.