Transport och rörlighet

Trafikövervakning

Alla måste följa trafikreglerna. Därför krävs det övervakning – inte bara för att straffa dem som bryter mot reglerna utan också för att avskräcka trafiksyndare och uppmuntra oss att köra ansvarsfullt.

Polis med fartkamera Trafikövervakningen är ofta inriktad på högriskbeteende, t.ex. fortkörning, trafikonykterhet och slarv med säkerhetsbältet. Ofta måste man betala böter om man kör mot rött ljus, talar i mobiltelefon medan man kör, eller begår någon annan mindre allvarlig förseelse.

Trafikpolis

Till polisens traditionella metoder hör vägkontroller och automatisk övervakning, t.ex. med hjälp av fartkameror. Störst genomslag får polisens arbete om det sker öppet och om man använder både synliga åtgärder och åtgärder med låg profil.

EU-lagstiftning

EU-kommissionen rekommenderar konsekventa tag mot fortkörning, trafikonykterhet och slarv med säkerhetsbältet. Forskning visar att man i EU på så sätt skulle kunna förhindra 5 000 dödsfall om året. Tack vare ett nytt EU-direktiv kommer det nu att bli enklare för de nationella myndigheterna att driva in böter för allvarligare trafikförseelser som har begåtts i andra EU-länder.

Projekt

I en studie har man samlat in information om trafikregler och övervakningsmetoder när det gäller fortkörning, trafikonykterhet och slarv med säkerhetsbältet i 15 EU-länder.

I Pepper-projektet har man undersökt hur man effektivt och ändamålsenligt ser till att trafikreglerna följs. Projektet var främst inriktat på fortkörning, trafikonykterhet och slarv med säkerhetsbältet. Man analyserade hur man kan sprida bra lösningar och undersökte potentialen hos ny teknik. Bland annat kom man fram till att det behövs bättre uppgifter om övervakningen.