Mobilnost in promet

Kazni

Predpise o varnosti cestnega prometa je treba izvrševati. Ne gre samo za kaznovanje prekrškov, temveč tudi za odvračanje od storitve prekrškov in spodbujanje odgovorne vožnje.

Policist z merilcem hitrosti Policisti pogosto preverjajo resne kršitve, denimo prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ali brez pripetega varnostnega pasu. Vozniki so tudi kaznovani, če se ne ustavijo pri rdeči luči, med vožnjo uporabljajo mobilne telefone oziroma zaradi drugih kršitev cestno-prometnih predpisov.

Policijsko delo

Policija opravlja običajne kontrole prometa, pri čemer uporablja avtomatizirane naprave, denimo merilce hitrosti. Policijsko delo je učinkovitejše, če javnost zanj ve. Nekateri vidiki policijskega dela so bolj opazni, drugi manj.

Zakonodaja EU

Evropska komisija poziva države članice EU, da dosledno izvršujejo zakonske predpise, ki prepovedujejo prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in neuporabo varnostnih pasov. Raziskave so pokazale, da bi z boljšim izvrševanjem predpisov v Evropski uniji preprečili 5 000 smrtnih žrtev na leto. Na podlagi nove direktive EU bodo nacionalni organi zdaj lažje izvrševali kazni za hujše cestnoprometne prekrške, storjene v drugi državi EU.

Projekti

V pravni študiji so zbrali informacije o prometnih predpisih in kaznih za prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in neuporabo varnostnega pasu v 15 državah EU.

Projekt PEPPER se ukvarja z učinkovitim in uspešnim izvrševanjem predpisov o varnosti cestnega prometa. Znova je poudarek na prehitri vožnji, vožnji pod vplivom alkohola in neuporabi varnostnega pasu. Analizirali so možnosti za razširjanje dobrih praks glede izvrševanja predpisov, preučili nove tehnološke možnosti in ugotovili, da bi bilo treba izmenjavati podatke o prometnih prekrških.