Mobilita a doprava

Presadzovanie predpisov

Dopravné predpisy je potrebné presadzovať – nielen pokutovať ich porušenia, ale takisto preventívne pôsobiť na porušovateľov a podporovať zodpovedných vodičov.

Príslušník dopravnej polície s rýchlostným radarom Dopravné kontroly zamerané na dodržiavanie predpisov o cestnej premávke sa často zameriavajú na najrizikovejšie priestupky, ako sú prekročenie povolenej rýchlosti, alkohol za volantom a nepoužívanie bezpečnostných pásov. Takisto sa často sústredia na nerešpektovanie červeného svetla a povinnosti zastaviť, používanie mobilného telefónu počas jazdy a ďalšie priestupky.

Policajné kontroly

Medzi tradičné policajné metódy presadzovania práva patria náhodné kontroly na cestách a používanie automatizovaných zariadení, ako sú rýchlostné radary. Aby sa účinok policajných kontrol zvýšil, je potrebné o nich verejnosť informovať a kombinovať zreteľne viditeľné a zastreté úkony.

Právne predpisy EÚ

Európska komisia nalieha na členské štáty EÚ, aby konzistentne presadzovali vlastné právne predpisy proti prekračovaniu rýchlosti, jazde pod vplyvom alkoholu a nepoužívaniu bezpečnostných pásov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že lepšie presadzovanie predpisov môže ročne v Európskej únii zachrániť 5 000 ľudských životov. Vďaka novej smernici EÚ môžu teraz vnútroštátne orgány jednoduchšie postihovať závažné dopravné priestupky, ku ktorým došlo v inej krajine Únie.

Projekty

Právna štúdia sa zamerala na zber informácií o dopravných predpisoch a skúseností s presadzovaním predpisov proti prekračovaniu rýchlosti, jazde pod vplyvom alkoholu a proti nepoužívaniu bezpečnostných pásov v 15 členských štátoch EÚ.

Projekt PEPPER sa zameral na možnosti účinného a efektívneho presadzovania predpisov o bezpečnosti cestnej premávky so zameraním na prekračovanie rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu a nepoužívanie bezpečnostných pásov. Jeho súčasťou bola analýza spôsobu, ako podporiť šírenie osvedčených postupov z tejto oblasti a štúdia potenciálu nových technológií. Zároveň poukázal na potrebu lepších údajov o presadzovaní.