Mobilność i transport

Egzekwowanie

Niezwykle istotna sprawą jest egzekwowanie przepisów ruchu drogowego – nie tylko przez nakładanie sankcji za wykroczenia, lecz także poprzez odstraszanie sprawców wykroczeń oraz zachęcanie do odpowiedzialnego kierowania pojazdami.

EnforcementCelem działań dotyczących egzekwowania przepisów są często wykroczenia stwarzające duże zagrożenie, takie jak przekraczanie prędkości, jazda w stanie nietrzeźwym lub niezapinanie pasów bezpieczeństwa. Powszechne są także kary za niezatrzymanie pojazdu na czerwonym świetle, używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy oraz inne mniej ważne wykroczenia.

Egzekwowanie przepisów przez policję

Tradycyjne metody egzekwowania przepisów przez policję obejmują wyrywkowe kontrole drogowe oraz stosowanie zautomatyzowanych urządzeń, takich jak fotoradary. Egzekwowanie przepisów przez policję powinno być nagłaśniane w celu osiągnięcia największej skuteczności. Powinno ono obejmować połączenie działań bardzo widocznych oraz nie rzucających się w oczy.

Prawo UE

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie UE do konsekwentnego egzekwowania krajowych przepisów zwalczających wykroczenia popełniane przez kierowców, takie jak nadmierna prędkość, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Badania wykazały, że skuteczniejsze egzekwowanie przepisów mogłoby w skali roku zmniejszyć o 5 tys. liczbę śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej. Dzięki nowej dyrektywie UE organom krajowym łatwiej będzie egzekwować kary za poważne wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym popełnione w innym kraju członkowskim.

Projekty

Rezultatem studium prawnego są informacje dotyczące przepisów drogowych oraz praktyki związanej z ich egzekwowaniem w zakresie przekraczania prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu oraz niezapinania pasów bezpieczeństwa w 15 krajach UE.

W ramach projektu PEPPER przeprowadzono rozważania na temat egzekwowania przepisów bezpieczeństwa drogowego w sposób efektywny i wydajny, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków dotyczących przekraczania prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu oraz niezapinania pasów bezpieczeństwa. Przeanalizowano, w jaki sposób należy rozpowszechniać dobre praktyki egzekwowania przepisów, przebadano potencjał nowych technologii oraz potwierdzono potrzebę zebrania lepszych danych w zakresie egzekwowania przepisów.