Mobiliteit en vervoer

Verkeershandhaving

De verkeersregels worden moeten worden gehandhaafd, niet alleen om overtredingen te bestraffen, maar ook om overtreders te ontmoedigen en verantwoord rijgedrag te stimuleren.

Politieman bedient flitscamera Bij verkeerscontroles wordt vaak gecontroleerd op gevaarlijk gedrag zoals te snel rijden, onder invloed rijden en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Er worden vaak bekeuringen opgesteld voor het negeren van een rood licht, bellen achter het stuur en voor lichtere overtredingen.

Politiecontroles

Traditionele politiecontroles omvatten controles langs de weg en het inzetten van automatische apparatuur zoals flitscamera's. Om ze doeltreffender te maken moet aan de controles ruchtbaarheid worden gegeven. Het meest efficiënte is een combinatie van opvallende en discrete activiteiten.

EU-wetgeving

De Europese Commissie dringt er bij de EU-landen op aan hun wetten tegen te snel of onder invloed rijden en het niet dragen van de autogordel strikt toe te passen. Uit onderzoek blijkt dat zo 5000 sterfgevallen per jaar kunnen worden voorkomen. Dankzij een nieuwe EU-richtlijn wordt het nu makkelijker om boetes voor zware verkeersovertredingen in een ander EU-land te innen.

Projecten

Bij een studie is informatie verzameld over de regels en handhaving op het gebied van snelheid, alcoholmisbruik en het gebruik van de veiligheidsgordel in 15 EU-landen.

Het project PEPPER heeft onderzoek verricht naar de beste methoden voor de handhaving van verkeersregels en in het bijzonder die in verband met snelheid, rijden onder invloed en de veiligheidsgordel. Ook is nagegaan hoe goede handhavingsmethoden het best kunnen worden verspreid en in hoeverre nieuwe technologieën kunnen worden gebruikt. Ten slotte is vastgesteld dat er betere gegevens nodig zijn over de handhaving.