Mobilitāte un transports

Noteikumu izpildes uzraudzība

Satiksmes noteikumu izpilde ir jāuzrauga — ne vien jāsoda pārkāpēji, bet arī jāattur no pārkāpumiem un jāveicina drošas braukšanas kultūra.

Policists ar ātruma noteikšanas kameru Satiskmes uzraudzības pasākumus nereti vērš pret ļoti rupjiem pārkāpumiem, piemēram, kad tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, auto tiek vadīts alkohola reibumā un nav piesprādzēta drošības josta. Sodanaudas bieži vien iekasē arī par neapstāšanos pie sarkanās gaismas, mobilā tālruņa izmantošanu un citiem mazākiem pārkāpumiem.

Ceļu policijas iejaukšanās

Ceļu policija parasti veic pārbaudes uz ceļa un izmanto automatizētas ierīces, piemēram, kameras, kas fiksē braukšanas ātrumu. Policijas darbs ir visefektīvākais tad, ja policija liek manīt par savu klātbūtni, veicot gan liela mēroga pasākumus, gan mazāk pamanāmas darbības.

ES tiesību akti

ES prasa no ES dalībvalstīm, lai tiktu gādāts, ka tiek ievēroti noteikumi pret ātruma pārsniegšanu, automašīnas vadīšanu alkohola reibumā un nepiesprādzējoties. Pētījumi liecina, ka šo noteikumu labāka izpilde ikgadus Eiropas Savienībā ļautu izglābt 5000 cilvēku dzīvības. Pateicoties jaunai ES direktīvai, valsts iestādēm tagad būs vieglāk noteikt naudassodus par citā ES valstī pieļautiem smagiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Projekti

Ir veikts pētījums, kurā par 15 ES valstīm ir apkopota informācija par ceļu satiksmes noteikumiem un uzraudzības metodēm attiecībā uz ātruma pārsniegšanu, autovadīšanu alkohola reibumā un drošības jostas izmantošanu.

Projektā PEPPER ir aplūkots, kā efektīvi un lietderīgi uzraudzīt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, īpašu uzmanību pievēršot braukšanas ātruma pārsniegšanai, autovadīšanai alkohola reibumā un drošības jostas neizmantošanai. Tajā analizēja, kā izplatīt labu tiesībuzraudzības praksi, pētīja jaunas tehnoloģijas izstrādes potenciālu un konstatēja, ka vajadzīgi labāki dati par tiesībuzraudzību.