Mobilumas ir transportas

Taisyklių laikymosi užtikrinimas

Užtikrinti, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių, reikia ne vien tam, kad būtų nubausta už pažeidimus, bet ir siekiant drausminti pažeidėjus bei paskatinti vairuoti atsakingai.

Policijos pareigūnas matuoja greitį radaruTaisyklių laikymosi kontrole dažnai siekiama nustatyti pavojingus pažeidimus, pavyzdžiui, ar neviršijamas saugus greitis, ar nevairuojama apsvaigus nuo alkoholio, ar nevažiuojama neprisisegus saugos diržu. Dažnos ir baudos už važiavimą degant raudonam šviesoforo signalui, kalbant mobiliaisiais telefonais ir kitus mažesnius pažeidimus.

Policijos kontrolė

Kontrolę policija paprastai užtikrina atlikdama patikrinimus keliuose ir naudodama automatinius prietaisus, pvz., radarus. Kad eismo kontrolė būtų kuo veiksmingesnė, policija apie ją turėtų skelbti bei imtis ir aiškiai matomų, ir ne tokių pastebimų veiksmų.

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Komisija ragina ES valstybes nares nuolat kontroliuoti, kaip laikomasi greitį, blaivumą ir saugos diržų naudojimą reglamentuojančių įstatymų. Mokslinių tyrimų duomenimis, geriau užtikrinus taisyklių laikymąsi Europos Sąjungoje per metus būtų galima išsaugoti 5000 gyvybių. Dėl naujos ES direktyvos nacionalinėms institucijoms bus lengviau užtikrinti baudų už šiurkščius kelių eismo taisyklių pažeidimus, padarytus kitoje ES šalyje, išieškojimą.

Projektai

Atlikus teisinę studiją 15 ES šalių surinkta informacijos apie eismo taisykles ir greičio, blaivumo ir saugos diržų naudojimo kontrolę.

Vykdant projektą PEPPER svarstyta, kaip veiksmingai užtikrinti eismo taisyklių laikymąsi, daugiausia dėmesio skiriant greičio, blaivumo ir saugos diržų naudojimo kontrolei. Nagrinėta, kaip skleisti geros darbo tvarkos pavyzdžius, tirtos naujų technologijų teikiamos galimybės ir nustatyta, kad reikia geresnių duomenų apie taisyklių laikymosi užtikrinimą.