Liikenne ja liikkuminen

Valvonta

Liikennesääntöjä on valvottava – ei vain rangaistusten vaan myös pelotevaikutuksen vuoksi sekä vastuullisen liikennekäyttäytymisen edistämiseksi.

Poliisi käyttää nopeusvalvontakameraa Valvonnan kohteena ovat yleensä vaaralliset rikkomukset, kuten ylinopeudet, rattijuopumus ja turvavyön käyttämättä jättäminen. Sakkoja annetaan usein myös punaisia päin ajamisesta, matkapuhelimen käytöstä ajon aikana ja muista vastaavista rikkomuksista.

Poliisivalvonta

Perinteisiä poliisivalvontamenetelmiä ovat ratsiat sekä automaattilaitteiden, esimerkiksi nopeusvalvontakameroiden, käyttö. Tehokkainta poliisivalvonta on silloin, kun siitä ilmoitetaan etukäteen ja siihen kuuluu sekä näkyviä että vähemmän näkyviä toimia.

EU-lainsäädäntö

EU edellyttää, että jäsenmaat valvovat ylinopeuksia, rattijuopumusta ja ilman turvavyötä ajamista koskevan lainsäädäntönsä noudattamista yhdenmukaisesti. Tutkimukset osoittavat, että näiden sääntöjen parempi valvonta voisi estää 5 000 liikennekuolemaa EU:n alueella joka vuosi. Uuden EU-direktiivin ansiosta kansallisten viranomaisten on nyt helpompi periä toisessa EU-maassa tehdystä merkittävästä liikennerikkomuksesta määrätyt sakot.

Hankkeita

Oikeudellisessa selvityksessä kerättiin tietoa ylinopeutta, rattijuopumusta ja turvavyön käyttöä koskevista liikennesäännöistä ja niiden valvontatoimista viidessätoista EU-maassa.

PEPPER-hankkeessa tutkittiin, miten erityisesti ylinopeutta, rattijuopumusta ja turvavyön käyttämättä jättämistä koskevia liikennesääntöjä valvotaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Hankkeessa tarkasteltiin uuden teknologian käyttömahdollisuuksia sekä tutkittiin, miten hyviä valvontamenetelmiä voidaan levittää laajempaan käyttöön. Hankkeen tuloksena havaittiin myös, että valvontaa koskevaa tietoa tarvitaan lisää.