Liikuvus ja transport

Jõustamine

Liiklusseadusi tuleb jõustada, kuid mitte üksnes selleks, et rikkumisi karistada, vaid ka selleks, et rikkujaid heidutada ja soodustada vastutustundlikku sõiduviisi.

Politseinik kiiruskaameraga töötamas Jõustamismeetmete sihtmärgiks on sageli ohtlikud rikkumised, nagu lubatud sõidukiiruse ületamine, joobes juhtimine ja turvavöö kinnitamata jätmine. Levinud on ka trahvid punase fooritule eiramise, mobiiltelefoni kasutamise ja muude väiksemate rikkumiste eest.

Politseipoolne jõustamine

Politseipoolse jõustamise traditsiooniliste meetodite hulka kuuluvad näiteks maanteedel toimuvad kontrollid ja automaatsete liiklusjärelevalve seadmete (nt kiiruskaamerate) kasutamine. Maksimaalse tõhususe saavutamiseks tuleks politseipoolsest jõustamisest laiemalt teavitada ning sellega peaks kaasnema nii silmatorkav kui ka madala profiiliga tegevus.

ELi õigusaktid

Euroopa Komisjon kutsub ELi liikmesriike üles järjepidevalt jõustama lubatud sõidukiiruse ületamise, joobes juhtimise ja turvavöö kinnitama jätmise vastaseid seadusi. Uurimused on näidanud, et parem jõustamine võib Euroopa Liidus igal aastal säästa 5000 inimelu. Tänu uuele ELi direktiivile on riiklikel ametiasutustel nüüdsest lihtsam jõustada teistes ELi liikmesriikides toime pandud liikluseeskirjade tõsiste rikkumiste eest määratud trahve.

Projektid

Õigusliku uuringu raames koguti teavet lubatud sõidukiiruse ületamist, joobes juhtimist ja turvavöö kinnitamata jätmist käsitlevate liikluseeskirjade ja jõustamistavade kohta 15 ELi liikmesriigis.

Projekti PEPPER raames kaaluti, kuidas liikluseeskirju tulemuslikumalt ja tõhusamalt jõustada, pöörates tähelepanu eelkõige lubatud sõidukiiruse ületamisele, joobes juhtimisele ja turvavöö kinnitamata jätmisele. Projekti käigus analüüsiti, kuidas häid jõustamistavasid levitada, uuriti uue tehnoloogia potentsiaali ja leiti, et on vajadus põhjalikumate jõustamisalaste andmete järele.