Κινητικότητα και Μεταφορές

Επιβολή του νόμου

Η επιβολή της τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι απαραίτητη όχι μόνον για να τιμωρούνται οι παραβάσεις, αλλά και για να αποτρέπεται η παραβατική συμπεριφορά και να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη οδήγηση.

Αστυνομικός με κάμερα ελέγχου της ταχύτητας Οι ενέργειες επιβολής του νόμου συχνά επικεντρώνονται σε παραβάσεις υψηλού κινδύνου, όπως η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση οινοπνεύματος πριν από την οδήγηση και η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Συχνά επιβάλλονται επίσης πρόστιμα για παραβίαση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, για χρήση κινητού τηλεφώνου και για άλλα μικρότερα αδικήματα.

Επιβολή του νόμου από την αστυνομία

Συνήθεις τρόποι επιβολής του νόμου από την αστυνομία είναι οι επιτόπιοι έλεγχοι στην άκρη του δρόμου, καθώς και η χρήση αυτόματων συσκευών, όπως οι κάμερες ελέγχου της ταχύτητας. Για να είναι αποτελεσματικότερη η δράση της αστυνομίας, πρέπει να προβάλλεται σε μεγαλύτερο βαθμό και να συνδυάζει περισσότερο και λιγότερο εμφανή μέτρα.

Νομοθεσία ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιβάλλουν με συνέπεια τη νομοθεσία κατά της υπερβολικής ταχύτητας, της κατανάλωσης οινοπνεύματος πριν από την οδήγηση και της οδήγησης χωρίς ζώνη ασφαλείας. Έρευνες έδειξαν ότι 5.000 θάνατοι τον χρόνο θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην ΕΕ με την αυστηρότερη επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Χάρη στη νέα οδηγία της ΕΕ, οι εθνικές αρχές θα μπορούν ευκολότερα να επιβάλλουν πρόστιμα για σοβαρές οδικές παραβάσεις που διαπράχθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Σχέδια

Στο πλαίσιο νομικής μελέτης συλλέχθηκαν πληροφορίες για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τις πρακτικές επιβολής του νόμου όσον αφορά την υπερβολική ταχύτητα, την κατανάλωση οινοπνεύματος πριν από την οδήγηση και τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε 15 χώρες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου PEPPER εξετάστηκαν τρόποι για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων οδικής ασφάλειας. Κύρια θέματα ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση οινοπνεύματος πριν από την οδήγηση και η άρνηση της χρήσης ζώνης ασφαλείας. Αναλύθηκαν επίσης τρόποι διάδοσης των ορθών πρακτικών επιβολής του νόμου και μελετήθηκαν οι δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Διαπιστώθηκε, τέλος, η ανάγκη συγκέντρωσης πληρέστερων δεδομένων όσον αφορά το θέμα αυτό.