Mobilitet og Transport

Håndhævelse

Færdselsloven skal håndhæves – ikke bare for at straffe overtrædelser, men også for at afskrække trafiksyndere og tilskynde til ansvarlig kørsel.

Politimand med fartkamera Kampagner er ofte rettet mod farlige overtrædelser som høj fart, spritkørsel og kørsel uden sikkerhedssele. Bøder for at køre over for rødt, snakke i mobiltelefon under kørslen og andre mindre overtrædelser er også almindelige.

Ordenshåndhævelse

Traditionelt bruger politiet metoder som razziaer med kontrol på stedet og automatisk kontrol med fartfælder. For at være rigtigt effektiv skal politiets indsats foregå i fuld offentlighed og bestå af en blanding af meget synlige og mere diskrete aktiviteter.

EU-lovgivning

EU-Kommissionen tilråder på det kraftigste EU-landene at være konsekvente i håndhævelsen af deres love mod for høj fart, spritkørsel og kørsel uden sikkerhedssele. Undersøgelser har vist, at man kunne forhindre 5 000 dødsfald om året i EU ved at håndhæve disse regler bedre. Et nyt EU-direktiv gør det nu lettere for landenes myndigheder at opkræve bøder for større færdselsforseelser, der er begået i et andet EU-land.

Projekter

En undersøgelse har indsamlet oplysninger om færdselsregler og håndhævelsespraksis over for fartbilister, spritbilister og brug af sikkerhedssele i 15 EU-lande.

PEPPER-projektet har belyst, hvordan man kan håndhæve færdselsreglerne effektivt med fokus på fartsyndere, spritbilister og folk, der kører uden sele. Projektet analyserede, hvordan man videreformidler god håndhævelsespraksis, undersøgte mulighederne i den nye teknologi og konstaterede, at der var behov for bedre data om håndhævelse.