Mobilita a doprava

Prosazování dopravních předpisů

Na dodržování dopravních předpisů je třeba dohlížet, a to nejen prostřednictvím postihů za přestupky. Zároveň by měly jejich pachatele odradit od nezodpovědného řízení.

Policista u rychlostní kamery Při kontrole dodržování dopravních předpisů se často klade důraz na přestupky, které představují vysoké riziko, jako je například překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu či nepoužití bezpečnostního pásu. Časté jsou rovněž pokuty za nezastavení na červenou, použití mobilního telefonu při jízdě a podobné menší přestupky.

Zásahy policie

K běžným zásahům dopravní policie patří kontroly řidičů přímo v provozu a využití automatizovaných zařízení, jako jsou například rychlostní kamery. Zásahy policie jsou nejúčinnější tehdy, když se o nich ví. Ideální je kombinace akcí, které neujdou pozornosti veřejnosti, a méně nápadných akcí.

Právní předpisy EU

Evropská komise nabádá členské státy, aby předpisy týkající se překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu či nepoužití bezpečnostního pásu systematicky prosazovaly. Z výzkumu vyplynulo, že lepší prosazování těchto pravidel by mohlo v EU každoročně zachránit 5 000 lidských životů. Díky nové směrnici EU budou nyní moci vnitrostátní orgány snadněji uložit pokutu za vážný dopravní přestupek, kterého se řidič dopustil v jiné zemi Unie.

Projekty

Údaje o dopravních předpisech a metodách jejich prosazování u případů překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu či nepoužití bezpečnostního pásu z 15 států Unie byly shromážděny v této právní analýze.

Na způsoby prosazování pravidel bezpečnosti silničního provozu s důrazem na překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu či nepoužití bezpečnostního pásu se zaměřil projekt s názvem PEPPER. Věnoval se metodám šíření osvědčených postupů v této oblasti, zkoumal potenciál nových technologií a zjistil, že je nutné shromáždit lepší data týkající se prosazování dopravních předpisů.