Мобилност и транспорт

Правоприлагане

Законите за движение по пътищата трябва да бъдат прилагани - не само за да бъдат наказвани нарушенията, но и за да се възпират нарушителите и да се насърчава отговорното поведение на пътя.

Полицай, работещ с радар Действията по правоприлагане често са насочени към криещи голям риск нарушения като шофиране с несъобразена скорост, шофиране след употреба на алкохол и неизползване на предпазен колан. Често срещани са и глобите за неспиране на червен светофар, използване на мобилен телефон и други по-дребни нарушения.

Правоприлагане от полицията

Традиционните методи за правоприлагане от полицията включват проверки по пътищата и използване на автоматични устройства като радари. За да бъде максимално ефективно, правоприлагането от полицията трябва да бъде публично и да включва комбинация от дейности - както много забележими, така и по-незабележими.

Законодателство на ЕС

Европейската комисия приканва страните от ЕС да прилагат последователно своите закони срещу превишаването на скоростта, шофирането след употреба на алкохол и неизползването на предпазен колан. Проучванията показват, че по-стриктното прилагане на законите може да предотврати смъртта на 5000 души годишно в Европейския съюз. Благодарение на нова директива на ЕС националните органи вече ще могат по-лесно да налагат глоби за тежки пътни нарушения, извършени в друга страна от ЕС.

Проекти

Юридическо проучванесъбра информация за правилата за движение по пътищата и правоприлагащите практики във връзка с шофиране с несъобразена скорост, шофиране след употреба на алкохол и неизползване на предпазен колан в 15 държави от ЕС.

Проектът PEPPERтърси начини за ефикасно прилагане на правилата за пътна безопасност, като се съсредоточава върху шофирането с несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол и отказа за използване на предпазен колан. Той анализира как да се популяризират добрите правоприлагащи практики, проучи потенциала на новите технологии и установи необходимост от по-добри данни за правоприлагането.