Mobilnost in promet

Usposabljanje voznikov

Pri nekaterih kategorijah vozil morajo vozniki za pridobitev dovoljenja opraviti še dodatno usposabljanje poleg običajnega. Za poklicne voznike v Evropski uniji denimo velja poseben program usposabljanja. Večkratni storilci prometnih prekrškov se morajo vključiti v dodatne programe varne vožnje.

Kandidat za voznika in inštruktor med uro vožnjeZ odpiranjem trga prevozništva je Evropska unija uvedla enotne pogoje za usposabljanje poklicnih voznikov. Kandidati morajo opraviti šolanje in izpit ter se udeležiti dodatnega usposabljanja vsakih pet let.

Projekti usposabljanja voznikov

Evropska unija financira številne projekte, ki se ukvarjajo s šolanjem voznikov.

  • NovEV so na podlagi izkušenj iz šestih držav EU ocenili različne programe usposabljanja voznikov
  • Pri projektu BASIC so primerjali nove metode osnovnega usposabljanja voznikov v Evropski uniji in pripravili priporočila glede najboljših praks.
  • Pri projektu TRAIN-ALL so ocenili pripomočke in metode usposabljanja in ocenjevanja voznikov z računalnikom.
Večkratni storilci prometnih prekrškov

Za voznike, ki večkrat kršijo predpise ali povzročijo hujše prometne prekrške, je zagrožena kazen izguba vozniškega dovoljenja in/ali plačilo globe, poleg tega se morajo vključiti v dodatni program, kjer se učijo drugačnega ravnanja v prometu.

Projekt ANDREA analizira dodatne programe varne vožnje za voznike in njihovo učinkovitost.

Projekt DRUID primerja dodatne programe za voznike, ki so naredili prekršek pod vplivom alkohola ali mamil. Namen projekta je izdelava sistema ocenjevanja teh programov.