Mobilita a doprava

Výcvik vodičov

Na získanie niektorých kategórií oprávnení sa vodiči musia zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby. Špeciálny výcvik musia v EÚ napríklad absolvovať profesionálni vodiči. Vodiči, ktorí často porušujú pravidlá, sa musia takisto zúčastniť nápravných programov na zlepšenie ich správania na cestách.

Vodička a inštruktor autoškoly v auteOtvorenie trhu s dopravou viedlo k zavedeniu jednotných štandardov pre profesionálnych vodičov v EÚ. Každý, kto chce pracovať ako vodič, musí absolvovať tréningový program, urobiť test a pravidelne sa školiť každých 5 rokov.

Projekty praktickej prípravy vodičov

EÚ financuje množstvo projektov na zlepšenie odbornej prípravy vodičov.

  • Projekt NovEV hodnotil rozličné výučbové programy pre záujemcov o vodičský preukaz v 6 členských štátoch EÚ.
  • Projekt BASIC porovnával nové metódy základnej výučby používané v rámci EÚ. Výsledkom projektu sú odporúčania o osvedčených postupoch.
  • Projekt TRAIN-ALL sa zameral na testovanie nástrojov a metód na výučbu a hodnotenie vodičov na počítači.
Vodiči opakovane porušujúci predpisy

Vodiči, ktorí opakovane porušia predpisy alebo ich porušia obzvlášť závažným spôsobom, spravidla prídu o svoj vodičský preukaz a/alebo dostanú pokutu. Okrem toho však musia pred tým, ako opäť zasadnú za volant, absolvovať nápravný program. Účelom týchto programov je zmeniť návyky týchto vodičov a naučiť ich zodpovednému správaniu na cestách.

Projekt ANDREA analyzuje nápravné programy pre vodičov s cieľom určiť, ktoré sú najúčinnejšie a prečo.

A nakoniec program DRUID porovnáva nápravné programy pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo jazdili pod vplyvom alkoholu, s cieľom navrhnúť systém na hodnotenie takýchto programov.