Mobilność i transport

Szkolenie

Poza regularnymi zajęciami przed uzyskaniem prawa jazdy, niektórzy kierowcy wymagają dodatkowego instruktażu. Na przykład zawodowi kierowcy muszą przejść specjalne szkolenie, by móc pracować w Unii Europejskiej. Od wielu kierowców notorycznie łamiących przepisy wymagane jest uczestniczenie w programach rehabilitacyjnych, mających na celu poprawę ich zachowania na drodze.

Schools in sessionsOtwarcie rynku transportowego doprowadziło do wdrożenia na obszarze całej Unii Europejskiej standardów szkolenia kierowców zawodowych. W rezultacie tego, wszystkie osoby pragnące pracować na stanowisku kierowcy muszą przejść kurs szkoleniowy, zdać test oraz brać udział w okresowych szkoleniach co 5 lat.

Projekty

W ramach projektu NovEV dokonano oceny różnych programów szkoleniowych dla osób uczących się kierowania pojazdem poprzez porównanie doświadczeń zebranych w sześciu krajach UE.

Częścią projektu BASIC było porównanie nowych podstawowych metod szkolenia kierowców stosowanych w Unii Europejskiej. Opracowano także zalecenia dotyczące najlepszych praktyk.

W ramach projektu TRAIN-ALL przetestowano narzędzia oraz metody szkolenia i oceny kierowców przy użyciu komputera.

Kierowcy notorycznie łamiący przepisy

Kierowcy łamiący wielokrotnie przepisy lub będący sprawcami szczególnie poważnych wykroczeń w ruchu drogowym mogą utracić prawo jazdy i zapłacić grzywnę. W wielu przypadkach muszą uczestniczyć w specjalnych programach, aby ponownie zasiąść za kierownicą. Programy te mają za zadanie nauczenie kierowców łamiących wielokrotnie przepisy, jak powinni zmienić swoje zachowanie na drodze.

W ramach projektu ANDREA dokonano analizy projektów rehabilitacji kierowców, by zorientować się, które z nich są skuteczne i z jakiego powodu.

Programy rehabilitacji dla kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków porównane zostały w ramach projektu DRUID w celu opracowania systemu do oceny takich programów.