Mobiliteit en vervoer

Opleiding van chauffeurs

Sommige chauffeurs moeten naast de gewone opleiding nog speciale lessen volgen. Zo krijgen beroepschauffeurs in de EU speciale opleidingen en kunnen bestuurders die veel overtredingen begaan verplicht worden een cursus te volgen om hun rijgedrag te verbeteren.

Rij-instructeur en leerling in een autoDe openstelling van de vervoersmarkt heeft geleid tot EU-normen voor beroepschauffeurs. Wie als chauffeur wil werken, moet daarvoor een opleiding volgen, een examen afleggen en om de vijf jaar op herhaling.

Projecten betreffende de opleiding van chauffeurs

De EU financiert veel projecten die de opleidingen voor chauffeurs moeten verbeteren:

  • NovEV vergeleek de ervaring met opleidingsstelsels uit zes EU-landen.
  • BASIC vergeleek nieuwe methoden voor basisopleidingen uit de hele EU en stelde aanbevelingen op.
  • TRAIN-ALL beoordeelde IT-hulpmiddelen en -methodes voor de opleiding en evaluatie van chauffeurs.
Bestuurders die veel overtredingen begaan

Chauffeurs die herhaaldelijke of bijzonder ernstige verkeersovertredingen begaan, niet alleen vaak hun rijbewijs, maar kunnen ook worden verplicht een rehabilitatieprogramma te volgen voor ze weer de weg op mogen. Die programma's brengen hen een beter rijgedrag bij.

Het project ANDREA analyseert rehabilitatiestelsels om te bepalen welke doeltreffend zijn en welke factoren daarvoor bepalend zijn.

Ten slotte vergelijkt het project DRUID rehabilitatiestelsels voor chauffeurs die zich schuldig hebben gemaakt aan dronkenschap achter het stuur en ontwikkelt een systeem om die stelsels te beoordelen.