Mobilitás és közlekedés

Gépjárművezető-oktatás

Ahhoz, hogy jogosítványt kapjanak, bizonyos autóvezetőknek további képzésben kell részesülniük a megszokott tanfolyamon felül. A hivatásos sofőröknek például külön szaktanfolyamot kell elvégezniük az Európai Unióban. Sok visszaeső szabálysértőnek utánképzési programon kell részt vennie a gépjármű-vezetői magatartás javítása céljából.

Autóban ülő tanuló vezető és oktatóAz áru- és személyszállítási piac megnyitása nyomán a tagállamok EU-szerte egységes képzési előírásokat vezettek be a hivatásos sofőrök számára. Mindenkinek, aki sofőrként akar dolgozni az EU területén, részt kell vennie egy szaktanfolyamon, vizsgát kell tennie és ötévente ezen ismeretek felfrissítését célzó képzésben kell részesülnie.

Gépjárművezető-oktatással foglalkozó projektek

Az EU több projektet is finanszíroz a gépjárművezető-oktatás javítása céljából.

  • A NovEV projekt különböző gépjárművezető-oktatási rendszerek értékelésére jött létre, és hat uniós ország tapasztalatait hasonlította össze.
  • A BASIC projekt az EU különböző részein alkalmazott új gépjárművezető-oktatási módszereket hasonlította össze, majd ennek alapján ajánlásokat fogalmazott meg a bevált módszerekkel kapcsolatosan.
  • A TRAIN-ALL projekt számítógépes autóvezető-oktatási és -értékelési eszközök és módszerek tesztelésével foglalkozott.
Visszaeső szabálysértők

Azoknak a gépjárművezetőknek, akik ismételten megsértik a forgalmi szabályokat vagy különösen súlyos szabálysértést követnek el, amellett, hogy elveszíthetik jogosítványukat és/vagy büntetés fizetésére kényszerülnek, utánképzési programon kell részt venniük ahhoz, hogy újra vezethessenek. Az utánképzés azt hivatott elérni, hogy a visszaeső szabálysértők megtanuljanak változtatni gépjármű-vezetői magatartásukon.

Az ANDREA projekt különböző utánképzési programokat tanulmányozva arra keresi a választ, melyik módszer hatékony, és miért.

A DRUID projekt azokat az utánképzési programokat hasonlítja össze egymással, amelyek célcsoportját olyan személyek képezik, akik ittas vagy bódult állapotban ültek a volánhoz. A projekt értékelési rendszert hivatott tervezni e programok számára.