Liikenne ja liikkuminen

Kuljettajakoulutus

On eräitä kuljettajatyyppejä, jotka voivat saada ajokortin vasta normaalien ajotuntien ohella annetun lisäopetuksen jälkeen. Esimerkiksi ammattikuljettajilla on EU:ssa oltava erikoiskoulutus. Lisäksi toistuvasti liikennerikkomuksista kiinni jääneiltä kuljettajilta vaaditaan osallistumista liikennekäyttäytymistä parantaviin koulutusohjelmiin.

Autokoululainen ja opettaja autossaKuljetusalan markkinoiden avautuminen on johtanut koko EU:n laajuisten ammattikuljettajien koulutusnormien käyttöönottoon. Kaikkien kuljettajiksi pyrkivien on osallistuttava koulutukseen, läpäistävä koe ja osallistuttava uusille koulutusjaksoille viiden vuoden välein.

Kuljettajien koulutushankkeita

EU rahoittaa useita hankkeita, joilla parannetaan kuljettajien koulutusta.

  • NovEV -hankkeessa arvioitiin erilaisia ajamaan opetteleville henkilöille suunniteltuja harjoitusohjelmia vertaamalla kuudesta EU-maasta saatuja kokemuksia.
  • BASIC -hankkeessa verrattiin EU:ssa käytössä olevia perustason kuljettajakoulutusmenetelmiä ja laadittiin suosituksia parhaista toimintatavoista.
  • TRAIN-ALL-hankkeessa testattiin tietokonepohjaisia välineitä ja menetelmiä kuljettajien koulutuksessa ja arvioinnissa.
Toistuvista liikennerikkomuksista kiinni jääneet kuljettajat

Toistuvia tai erittäin vakavia liikennerikkomuksia tehneet kuljettajat joutuvat ajokortin menettämisen ja/tai sakkojen maksun lisäksi osallistumaan koulutusohjelmiin, ennen kuin heidän sallitaan jälleen tarttua rattiin. Tällaisissa ohjelmissa toistuvasti liikennerikkomuksiin syyllistyneitä opetetaan muuttamaan käyttäytymistään liikenteessä.

ANDREA -hankkeessa tutkitaan liikennerikkomuksiin syyllistyneille suunnattuja koulutusohjelmia ja pyritään selvittämään, mitkä niistä ovat tehokkaita ja minkä vuoksi.

DRUID -hankkeessa vertaillaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneille tarkoitettuja koulutusohjelmia ja pyritään suunnittelemaan järjestelmä, jonka avulla ohjelmia voidaan arvioida.