Κινητικότητα και Μεταφορές

Εκπαίδευση οδηγών

Για να πάρουν άδεια οδήγησης, ορισμένες κατηγορίες οδηγών πρέπει να κάνουν επιπλέον μαθήματα πέραν των βασικών. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες οδηγοί στην ΕΕ πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση. Πολλοί δε κατ’ επανάληψη παραβάτες καλούνται να εγγραφούν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους όταν οδηγούν.

Μαθητευόμενος οδηγός και δάσκαλος οδήγησης σε αυτοκίνητοΤο άνοιγμα της αγοράς μεταφορών είχε ως αποτέλεσμα την καθιέρωση πανευρωπαϊκών προτύπων κατάρτισης για τους επαγγελματίες οδηγούς. Όποιος θέλει να εργαστεί ως οδηγός πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης, να περάσει εξετάσεις και να επανεκπαιδεύεται κάθε 5 χρόνια.

Προγράμματα κατάρτισης οδηγών

Η ΕΕ χρηματοδοτεί πολλά προγράμματα για τη βελτίωση της κατάρτισης των οδηγών

  • Το πρόγραμμα NovEV αξιολόγησε διάφορα προγράμματα κατάρτισης μαθητευόμενων οδηγών με βάση τις εμπειρίες 6 χωρών της ΕΕ.
  • Το πρόγραμμα BASIC συνέκρινε νέες μεθόδους βασικής κατάρτισης οδηγών που χρησιμοποιούνται σε όλη την ΕΕ και κατέληξε σε συστάσεις για βέλτιστες πρακτικές.
  • Το πρόγραμμα TRAIN-ALL εξέτασε εργαλεία και μεθόδους κατάρτισης και αξιολόγησης των οδηγών μέσω υπολογιστή.
Κατ’ επανάληψη παραβάτες οδηγοί

Εκτός από την πιθανή αφαίρεση της άδειας και/ ή την επιβολή προστίμων, πολλοί οδηγοί που διαπράττουν επανειλημμένα σοβαρές οδικές παραβάσεις, είναι επίσης υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επανεκπαίδευσης για να μπορέσουν να οδηγήσουν ξανά. Τα προγράμματα αυτά διδάσκουν τους κατ’ επανάληψη παραβάτες πώς να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους όταν οδηγούν.

Το πρόγραμμα ANDREA εξετάζει διεξοδικά τα προγράμματα επανεκπαίδευσης των οδηγών για να διαπιστώσει ποια είναι αποτελεσματικά και γιατί.

Τέλος, το πρόγραμμα DRUID συγκρίνει τα προγράμματα επανεκπαίδευσης των οδηγών οι οποίοι διώκονται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, με στόχο την κατάρτιση ενός συστήματος αξιολόγησης σχετικών προγραμμάτων.