Мобилност и транспорт

Обучение на шофьори

За получаване на шофьорска книжка за някои категории освен обичайните уроци се изисква и допълнително обучение. Така например в ЕС професионалните шофьори трябва да преминат специално обучение. От многократните нарушители се изисква да се запишат в рехабилитационна програма, за да подобрят своето поведение на пътя.

Обучаващ се за шофьор и инструктор в автомобилОтварянето на транспортния пазар доведе до въвеждане на еднакви стандарти за обучение на професионални шофьори в целия ЕС. Желаещите да работят като професионални шофьори трябва да преминат курс на обучение, да издържат изпит и да посещават периодични обучения на всеки 5 години.

Проекти за обучение на шофьори

ЕС финансира много проекти за подобряване на обучението на шофьори.

  • NovEV оцени различни схеми за обучение на шофьори, като сравни опита на 6 държави от ЕС.
  • BASIC сравни нови основни методи за обучение на шофьори, използвани в ЕС, и изготви препоръки за добри практики.
  • TRAIN-ALLизпробва инструменти и методи за обучение и оценяване на шофьори от компютър.
Многократни нарушители

Освен че има вероятност да изгубят шофьорската си книжка и/или да бъдат глобени, много шофьори, извършващи чести или особено сериозни нарушения на правилата за движение, трябва да завършат рехабилитационна програма, преди да могат отново да шофират. Тези програми учат многократните нарушители как да променят поведението си на пътя.

Проектът ANDREA анализира рехабилитационни програми, за да открие кои от тях са ефикасни и защо.

Проектът DRUID пък сравнява рехабилитационни програми за шофьори, извършили нарушения, свързани с употреба на алкохол или наркотици, за да създаде система за оценяване на програми.