Transport och rörlighet

Uppmärksam i trafiken

Att hålla noga koll på trafiken är viktigt inte bara för din egen och dina medpassagerares säkerhet utan även för de andra trafikanternas skull.

Distraherande faktorer

Distraktion  Du kan distraheras av

  • visuella faktorer – saker som får dig att titta åt fel håll
  • kognitiva faktorer – saker som får dig att tänka på annat
  • manuella faktorer – saker som får dig att släppa ratten.

Ofta distraheras man av flera faktorer samtidigt – en förare som måste vända sig om för att lugna ner barnen i baksätet tittar inte på vägen och tänker inte längre på trafiken.

Saker att tänka på

Mobiltelefon och gps-mottagare är viktiga orsaker till distraktion. Gps-utrustningen bör monteras där den syns utan att hindra sikten. Koncentrationen störs också av om man röker, äter, ställer in radion eller lägger i en cd-skiva.

Undvik distraktion

De flesta distraktioner kan undvikas genom planering. Ät, rök och ring innan du börjar köra. Kör åt sidan och stanna, om du verkligen måste svara i telefon eller ta hand om barnen.